Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MATRICE ZNAKU ořez 60x65 px Tisková zpráva
2.12 2019


 První adventní neděli doputovala na korzo do Nových Butovic venkovní výstava ČTK Okamžiky sametové revoluce. Oficiálně byla otevřena dnes dopoledne v jedenáct hodin. 

Ke třicátému výročí listopadových událostí roku 1989 připravila ČTK fotografickou výstavu nazvanou Okamžiky sametové revoluce. Ta je od dnešního dne k vidění na pěším korzu u výstupu z metra Nové Butovice. Výstava bude veřejnosti přístupná až do 31. ledna 2020. Na třiceti stojanech si zde lidé mohou prohlédnout 157 fotografií z revolučního dění v různých koutech bývalého Československa.

Starosta městské části Praha 13, který se oficiálního zahájení zúčastnil společně s místostarostkou Marcelou Plesníkovou, zástupci ČTK a pořádající společností CZECH PHOTO o.p.s., projevil své nadšení slovy: Jsem velmi rád, že tento krásný prostor se na nějakou dobu stane důstojným místem pro výstavu, která nám připomene důležité okamžiky, které se udály před třiceti lety. Musím říci, že osobně jsem velmi potěšen, že fotografie jsou nainstalovány na veřejném prostranství. Tím pádem k nim má přístup ta nejširší veřejnost. Za to organizátorům patří můj dík.“  Místostarostka Marcela Plesníková starostu doplnila:
„ Líbí se mi,
že výstava má i svůj program pro školy, který lze využít zejména v oblasti mediální výchovy. Pracovní listy tak mohou obohatit výuku dějepisu a společenských věd na základních a středních školách.“

Do tvorby letošní výstavy národní tisková agentura zapojila i veřejnost. Od jara sbírala po celé České republice fotografie z revolučních událostí, které převratu v roce 1989 předcházely. Ze soukromých sbírek a muzejních fondů z celé České republiky získala ČTK asi 1300 snímků. V rámci projektu se také podařilo v obrazovém archivu ČTK dohledat zajímavé fotografie z revolučního dění v regionech, které dosud nebyly zdigitalizovány, a jsou tak publikovány poprvé po 30 letech. Deset snímků zapůjčila ze Slovenska tisková agentura TASR. Kromě 66 snímků z Fotobanky ČTK a deseti z fotoarchivu TASR je tak na výstavě zastoupeno 81 fotografií, kterými přispěla veřejnost a různé regionální instituce.


Michala Králová
tisková mluvčí

 

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: kralovam@praha13.cz

 
Okamžiky sametové revoluce

Okamžiky sametové revoluce

Okamžiky sametové revoluce

Okamžiky sametové revoluce 5
Vytisknout