V pondělí 5. března v 18.00 bude zahájena výstava „Významní Češi – mezi jazykem, národem a státem 1800 – 1945“.

Akce se uskuteční v Německé škole v Praze (Schwarzenberská 1/700, Praha – Jinonice) a potrvá až do 23. března.

Výstavu, poprvé uvedenou v České republice, uvede na vernisáži v ponděli, 5. března v 18.00 autor výstavy, Wolfgang Schwarz, kulturní referent pro české země ve Spolku Adalberta Stiftera. Markus Klinger, vedoucí kulturního oddělení německého velvyslanectví v Praze, přednese zdravici.

Plakat BT Prag

Jaroslav Hašek
, autor slavného Švejka, chválí navzdory šestitýdenní vazbě přednosti bavorské policie po jednom ze svých četných výletů.

Světoznámá sopranistka Ema Destinová sklízela v Berlíně, kde byla hvězdou na dvorní opeře, vysoké úznání i rozhořčenou kritiku.

Antonín Dvořák a Alfons Mucha vyprávějí o dominantním postoji němčiny ve škole a s tím spojenými tělesnými tresty.

Skladatel Leoš Janáček přestal najednou z vlasteneckých důvodů komunikovat se svým německy mluvícím tchánem a svou tychní v jejich mateřštině.

Spisovatel Karel Čapek varoval - bohuzel marně - už brzo před odcízením mezi Sudetskými Němci a Čechy.

Úspěšný obuvník Tomáš Baťa se v roce 1914 tvrdohlavě usiloval o získání zakázky u videňského dvora k vybavení cisářské armády botami.

Technik František Křižík spálil v roce 1867 z protestu proti návštěvě cisáře v Praze noviny sympatizuící s monarchií.

Spisovatelka Božena Němcová sní za svého mládí o psaní velkého románu v němčině, až později se z ni stane nadšená česká vlastenka.

Patnáct znamých českých osobností a jeji vztah k němčině, k německé kultuře a k habsburské monarchii představuje nová výstava kulturního referenta

pro české země v mnichovském spolku Adalberta Stiftera, která bude prezentována od 6.-23. března na německé škole v Praze-Jinonicich.

Najít lze přitom inspiraci stejně jako zarmucující zkušenosti a averze. Četné obrazy dokumentují, jaké stopy vybrané osobnosti v České republicezanechaly a jak se zde dnes na ně vzpomíná.

K dvojijazyčné česko-německé výstavě byla vydana i (doprovodná) publikace (jenom v němcině):

Wolfgang Schwarz: Bedeutende Tschechen. Zwischen Sprache, Nation und Staat 1800–1945. München: ASV 2015. 194 Seiten. ISBN: 978-3-940098-13-9. 8,00 €


bt.jpg

Vytisknout