Informace pro veřejnost
Tel.: 235 011 144, 235 011 228
Bezplatná linka: 800 130 000 (nelze přepojovat dál)
Hana Bělková, Andrea Říčková - informace v přízemí radnice

Běžné dotazy e-mailem

dotazy@praha13.cz


Žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
E-mail elektronické podatelny: epodatelna@praha13.cz

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Úhrady za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 


V informacích si občané mohou vyzvednout následující formuláře:
  • přihlašovací lístek k trvalému pobytu
  • žádost o poskytnutí informace
  • žádost o poskytnutí údajů z informačního systému na základě zákona o evidenci obyvatel

Kromě toho mohou občané v informacích nahlédnout do těchto dokumentů:

  • Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  • Rozpočet Městské části Praha 13
  • Nemovité kulturní památky Prahy 13Seznam lékařů na území Prahy 13
  • Seznam mateřských škol Prahy 13
  • Seznam základních škol Prahy 13
  • Seznam středních škol Prahy 13

Informace pro novináře
Mgr. Lucie Steinerová (5. patro, č. 613)
Tel.: 235 011 217
E-mail: SteinerovaL@praha13.cz
tisková mluvčí
Zveřejněno: 16.03.2011 – Admin Administrator ; Přečteno 117168 x
Vytisknout