Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí přináší mimo jiné rozvoj náhradní rodinné péče (dále také "NRP") a celkově zvyšuje podporu pěstounské péče

 • Přináší změnu v pěstounské péči
 • Věnuje se větší pozornost pěstounům
 • Zvýšila se podpora hmotného zabezpečení pěstounské péče
 • Zavádí se pojem: Osoby pečující a osoby v evidenci
 • Zavádí se institut pěstounské péče na přechodnou dobu
 • Přináší změnu svěřování dětí do NRP
 • Stanovuje nové povinnosti úřadů i pověřených organizací při zprostředkování NRP
 • Stanovuje práva a povinnosti při výkonu pěstounské péče, z čehož následně vyplývá uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 • Upravuje spolupráci mezi OSPOD a Úřadem práce
 • Přináší odlišení pěstounské péče příbuzenské v oblasti hmotného zabezpečení
 • Ruší poradní sbory
 • Stanovuje kontrolu poskytování SPO (MPSV, ÚP)

 

V případě, že dítě nemůže vyrůstat v biologické rodině, je nutné řešit situaci dítěte umístěním mimo biologickou rodinu. Přednost má forma náhradní rodinné péče před ústavní výchovou.

 

Náhradní forma výchovy se uskutečňuje formou :

 • náhradní rodinné péče (NRP)
  • péče jiné fyzické osoby než rodiče
  • pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu
  • poručenství
  • osvojení
 • ústavní výchova - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kojenecké ústavy, dětské domovy pro děti do tří let věku, dětská centra, diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, domovy pro osoby se zdravotním postižením.

 

Náhradní rodinná péče je poskytována dětem, které nemohou vyrůstat v biologické rodině a dává dítěti možnost žít v prostředí, které se co nejvíce podobá rodinnému prostředí.

 

Formy náhradní rodinné péče

 • péče jiné fyzické osoby než rodiče
 • pěstounská péče
 • pěstounská péče na přechodnou dobu
 • poručenství (osobní péče)
 • osvojení

Kontakty na pracovníky OSPOD ÚMČ Praha 13.PDF
Rozdělení obvodů podle ulic a specializací jednotlivých pracovníků OSPOD Praha 13

 

Užitečné odkazy  na organizace zabývající se NRP (zde naleznete podrobnější informace):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytisknout