Název školy:

 Základní škola, Praha 13, Janského 2189

Adresa školy:

 Janského 2189, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČ:

 62 934 309

Identifikátor školy:

 600 038 262

Právní forma školy:

příspěvková organizace

Telefon:

 251 623 896,  251 623 895

Fax:

 251 623 895

E-mail:

 skola@zs-janskeho.cz

URL:

 www.zs-janskeho.cz

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Ředitel školy:

Mgr. Jan Havlíček

Zástupci ředitele:

 Mgr. Marcela Kolářová

Maximální povolená kapacita:

 720 žáků

Zaměření školy:

vzdělávací program Základní škola; v 1. - 4. ročníku projekt Začít spolu; kromě běžných tříd i třídy s rozšířenou výukou jazyků (6. až 9. ročník)

Výuka jazyků:

anglický jazyk (od 3. ročníku), německý nebo ruský jazyk (od 6. poř. 7. ročníku), dle zájmu rodičů od 6.r. rozšířena výuka jazyků, od 7.r. dle učebních plánů

Specializované třídy:

pouze individuální integrace postižených žáků

Volitelné předměty:

sportovní výchova, výpočetní technika, základy administrativy (psaní na počítači), německý jazyk, ruský jazyk, seminář z přírodovědných předmětů, seminář ze společenskovědních předmětů 

Nepovinné předměty:

logopedie pro žáky prvního stupně

Vybavenost školy:

odborné učebny (jazykové, počítačové a další), 2 tělocvičny, fotbalové hřiště, atletická dráha, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, hřiště na házenou, knihovna, kinosál

Součásti školy:

školní družina (6.30-17.00), školní jídelna (výběr ze 2 jídel, dotované svačinky, účást v projektu Ovoce do škol)

Kroužky:

flétna, tvořivá dramatika, konverzace v anglickém jazyce, programování s Baltíkem (3. a 4. třída), brännball, florbal, basketbal, gymnastika, výtvarný kroužek, sportovní hry, anglický jazyk pro 1. a 2. ročník, moderní tanec, hip hop, sborový zpěv (první stupeň)

Další školní aktivity:

logopedie, školní časopis, školy v přírodě, ekologické aktivity, jazykové výukové zájezdy, lyžařský výcvik v zahraničí, sjezd Sázavy, odpolední akce pro žáky (protidrogová prevence, spolupráce s SK Velká Ohrada a klubem Mozaika)

 

Zveřejněno: 12.02.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 13469 x
Vytisknout