Název školy:

 Základní škola, Praha 13, Janského 2189

Adresa školy:

 Janského 2189, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČ:

 62 934 309

Identifikátor školy:

 600 038 262

Právní forma školy:

příspěvková organizace

Telefon:

 251 623 896,  251 623 895

Fax:

 251 623 895

E-mail:

 skola@zs-janskeho.cz

URL:

 www.zs-janskeho.cz

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Ředitel školy:

Mgr. Jan Havlíček

Zástupci ředitele:

 Mgr. Marcela Kolářová

Maximální povolená kapacita:

 520 žáků

Zaměření školy:

Na 1. stupni probíhá vzdělávání podle programu Začít spolu – Step by Step (ZŠ Janského je certifikovaná škola Začít spolu). Na 2. stupni škola nabízí sportovní, přírodovědné třídy a třídy s rozšířenou výukou jazyků s využitím projektové výuky a metod Kritického myšlení

Výuka jazyků:

Výuka anglického jazyka od 1. ročníku. Od 6. ročníku nabídka tříd s rozšířenou výukou jazyků (německý a ruský jazyk)

Specializované třídy:

pouze individuální integrace postižených žáků

Volitelné předměty:

sportovní výchova, výpočetní technika, základy administrativy (psaní na počítači), německý jazyk, ruský jazyk, seminář z přírodovědných předmětů, seminář ze společenskovědních předmětů 

Nepovinné předměty:

logopedie pro žáky prvního stupně

Vybavenost školy:

odborné učebny (jazykové, počítačové a další), 2 tělocvičny, fotbalové hřiště, atletická dráha, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, hřiště na házenou, knihovna, kinosál

Součásti školy:

školní družina (6.30-17.00), školní jídelna (výběr ze 2 jídel, dotované svačinky, účást v projektu Ovoce do škol)

Kroužky:

atletika, badatelský kroužek, přírodovědný kroužek, flétna, tvořivá dramatika, konverzace v anglickém jazyce, brännball, florbal, basketbal, gymnastika, výtvarný kroužek, sportovní hry, anglický jazyk pro 1. a 2. ročník, moderní tanec, hip hop, sborový zpěv (první stupeň), chovatelský kroužek, IQ klub, šachový kroužek, keramika, miniházená

Další školní aktivity:

logopedie, školní časopis, školy v přírodě, ekologické aktivity, jazykové výukové zájezdy, lyžařský výcvik v zahraničí, sjezd Sázavy, odpolední akce pro žáky (protidrogová prevence, spolupráce s SK Aktis, SK Velká Ohrada a Školním sportovním klubem)

 

Zveřejněno: 12.02.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 18445 x
Vytisknout