Název školy:

 Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

Adresa školy:

Klausova 2450/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5


673 65 744

Identifikátor školy:

 600 038 521

Právní forma školy:

příspěvková organizace

Telefon:

 235 513 690, 235 513 694

Fax:

 235 513 690, 235 513 694

E-mail:

 skola@klausovazs.cz

URL:

 www.klausovazs.cz

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Ředitelka školy:

ř. Mgr. Petr Neuvirt

Zástupci ředitele:

Mgr. Helena Hejnová, Mgr. Renata Vondráková

Maximální povolená kapacita:

650 žáků

Zaměření školy:
V současné době jsou žáci vzděláváni podle školního vzdělávacího programu R. O. Z. U. M.. Tato zkratka vyjadřuje pojetí našeho programu – Rozvoj Osobnosti, Zdraví, Učení, Morálky – podle řeckého kalokagathia. To spolu s citlivým přístupem k dětem a tzv. „Otevřenými dveřmi“ pro rodiče (možnost kdykoli se ke komukoli objednat a projednat otázky související s výukou a výchovou dětí) tvoří krédo naší školy. Myslíme na žáky, snažíme se skloubit jejich možnosti s našimi nároky.
Výuka jazyků:
Anglický jazyk od 1. ročníku, druhý cizí jazyk od 6. ročníku, možnost volby mezi německým a španělským jazykem
Specializované třídy:
Nemáme, pravidelná jazyková příprava pro děti s OMJ, práce ukrajinského asistenta ve třídách, individuální integrace cizinců a žáků s SPU.
Volitelné předměty:
Přírodovědný seminář, robotika, sportovní příprava, španělský jazyk, německý jazyk
Nepovinné předměty:
0
Vybavenost školy:
Odborné učebny – dvě počítačové učebny, polytechnická dílna, cvičná kuchyňka, fyzikální a chemická učebna, chemická laboratoř, přírodovědná učebna vnitřní a venkovní, výtvarná učebna, jazyková učebna, kinosál, keramická dílna, učebna pro pěstitelské práce, čítárna (čtudovna), knihovna, čtenářské koutky, osvětlené multifunkční hřiště, fotbalové hřiště s trávou třetí generace, taneční sál, posilovna, venkovní i
vnitřní stolní tenis. Všechny učebny jsou vybavené buď interaktivními tabulemi nebo velkými dotykovými panely a nebo dataprojektory. K dispozici jsou tablety, vizualizéry, 3D tiskárna
Součásti školy:
6 oddělení školní družiny (6:30 – 17:30), školní jídelna (výběr ze dvou jídel, jídlo přes ulici), spolupráce s jazykovou školou Rolino a s mnoha dalšími organizacemi zajišťujících mimoškolní aktivity.
Kroužky:
Vždy 2. středu v září Den kroužků, kde si mohou žáci vybrat z nabídky různých kroužků - sportovní, výtvarné, taneční kroužky, hra na hudební nástroje, Věda nás baví, robotika, logické hry, atd.
Další školní aktivity:

Projektové dny – třídní, pro první stupeň, pro druhý stupeň, pro celou školu (cyklo běžko hrátky, Ukliďme si školu). Ozdravné pobyty tematicky zaměřené pro jednotlivé ročníky - škola v přírodě s plaváním pro 4. ročník, škola v přírodě s lyžováním pro 5. ročník, adaptační kurz pro 6. ročník, lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník, intenzivní příprava na přijímací zkoušky pro 9. ročník. Jazykové výjezdy do zahraničí, olympiády, soutěže, preventivní programy, setkávání s rodiči, Klub mladých čtenářů

 

Zveřejněno: 12.02.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 16237 x
Vytisknout