Název školy:

 Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

Adresa školy:

 Klausova 2450/2, 155 00 Praha 5 -


 365 744

Identifikátor školy:

 600 038 521

Právní forma školy:

příspěvková organizace

Telefon:

 235 513 690, 235 513 694

Fax:

 235 513 690, 235 513 694

E-mail:

 skola@klausovazs.cz

URL:

 www.klausovazs.cz

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Ředitelka školy:

ř. Mgr. Petr Neuvirt

Zástupci ředitele:

Mgr. Helena Hejnová

Maximální povolená kapacita:

780 žáků

Zaměření školy:

vlastní vzdělávací program R.O.Z.U.M. (Rozvoj osobnosti, zdraví učení a morálky), volitelný předmět Sportovní příprava (ve spolupráci s Motorletem) nebo Člověk, matematika a příroda (prohlubující vědomosti o přírodních vědách) pro všechny ročníky druhého stupně

Výuka jazyků:

od I. třídy anglický jazyk, od VI. tř. německý jazyk

Specializované třídy:

ne, individuální integrace cizinců a žáků s SPU

Volitelné předměty:

Sportovní příprava; Člověk, matematika a příroda a Konverzace v anglickém jazyce

Nepovinné předměty:
0
Vybavenost školy:

odborné učebny - počítačová 2x, kinosál, učebny vybaveny interaktivními tabulemi, CH, F, Př, 2 tělocvičny, 2 hřiště + hřiště s trávou třetí generace

Součásti školy:

školní družina (6.30-17.30), školní jídelna (výběr ze 2 jídel)

Kroužky:

různé sportovní kroužky, různé výtvarné kroužky, taneční kroužky, kroužky hry na různé hudební nástroje, věda nás baví, dramatický kroužek a mnoho dalších (vždy 2 středu v září den kroužků, kde si mohou žáci vybrat z nepřeberného množství)

Další školní aktivity:

Klub mladých čtenářů, lyžařské kurzy, ozdravné pobyty, jazykové výjezdy do zahraničí, olympiády a soutěže, letní tábor pro žáky naší školy, protidrogové prevence, vystoupení pro rodiče, dětský karneval, dobročinnost, myslíme na žáka, snažíme se skloubit jeho možnosti s našimi nároky, zakládáme si na výborném školním klima, na otevřenosti provřenosti, náročnosti spojené s pochopením, učíme v krátkodobých i dlouhodobých celoškolních projektech

 

Zveřejněno: 12.02.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 11679 x
Vytisknout