Název školy:

 Základní škola, Praha 13, Mládí 135

Adresa školy:

 Mládí 135, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČ:

 70 101 078

Identifikátor školy:

 600 038 483

Právní forma školy:

 příspěvková organizace

Telefon:

 235 515 464, 235 515 461

Fax:

 235 515 461

E-mail:

skola@zsmladi.cz, ředitel školy: vodicka@zsmladi.cz, zástupce pro první stupeň: tlusty@zsmladi.cz, zástupce pro druhý stupeň: matulova@zsmladi.cz, vedoucí školní jídelny: jidelna@zsmladi.cz, hospodářka školy: hospodarka@zsmladi.cz

URL:

www.zsmladi.cz

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Ředitel školy:

 PhDr. Jaroslav Vodička

Zástupci ředitele:

 Mgr. Norbert Tlustý - statutární zástupce, zástupce pro 1.stupeň a školní družinu, PhDr.Doubravka Matulová - zástupkyně pro 2.stupeň a zájmovou činnost

Maximální povolená kapacita:

 600 žáků

Zaměření školy:

Vzdělávací program zaměřený na jazykové vzdělávání

Vzdělávací programy:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Co se v Mládí naučíš - rozšířená výuka jazyků 

Výuka jazyků:

anglický jazyk od 1. ročníku, francouzský a německý jazyk od 6. ročníku, konverzace v cizím jazyce od 7. ročníku

Specializované třídy:

individuální integrace postižených žáků

Volitelné předměty:

konverzace v cizím jazyce

Nepovinné předměty:

0

Vybavenost školy:

moderní tělocvična, počítačová - multimediální pracovna, odborné učebny, interaktivní tabule, herna, zahrada, hřiště

Součásti školy:

školní družina (6.30-17.00), školní jídelna (výběr z 2 jídel, dvakrát týdně z 3 jídel, bioškola)

Kroužky:

Zájmové kroužky pořádají: ZŠ, Praha 13, Mládí 135, Agentura "KROUŽKY", šachová škola "Vávra a Černoušek", EŠKO - organizace zaměřená na výuku španělštiny v Praze, florbalový klub Panthers, Centrum nadání, o.s., WTF Klub Taekwondo Praha, Kutil junior, Věda nás baví, Bricks4Kids. Kurzy angličtiny vedou lektoři UPWord English

Zájmové kroužky: dramatický, zábavné logiky, filatelistický, výtvarný, florbal, hra na nástroj – kytara a flétna, šachový, anglický, první pomoci, ručních prací, počítačový, badmintonu, kurz sebeobrany, anglický klub – English Club, stolního tenisu, in-line bruslení, výtvarný, základy pletení, švadlenka, sportovní hry, pěvecký (muzikál), Baltík – programování, kutilství, sportovní hry, olympijský víceboj.

Další školní aktivity:

PRIMARY ENGLISH CLUB – „anglická družina Wattsenglish“ pro žáky 1. – 3. tříd s lektory – rodilými mluvčími Jazykové školy FAN a navazující kroužek angličtiny Wattsenglish pro žáky 4. a 5. tříd, kteří navštěvovali anglickou družinu.

Projektové dny, zájmové akce - HALLOWEEN, PALAČINKOVÝ BĚH, účast v soutěžích (např. jazykových, výtvarných, sportovních aj.), ekologické aktivity (sběr papíru, plastů, skla, ekologické programy), exkurze, návštěvy divadel, expedice a biologická, pozorování v terénu, školy v přírodě, adaptační kurz pro žáky 6. ročníku, výjezdy do zahraničí a jazykové kurzy (Velká Británie, Německo, Rakousko, Francie), plavecká škola v přírodě pro 3. třídy, škola v přírodě sangličtinou pro 4. třídy, lyžařský výcvik, škola je pořadatelem celostátní soutěže v anglickém jazyce "SEND A POSTCARD - Video pohlednice z mého města" pod patronací Velvyslankyně Velké Británie v ČR  a záštitou MŠMT ČR – www.dis.cz/videopohlednice a ve spolupráci s Jazykovou školou Wattsenglish, Ltd..

Ve spolupráci s BRITISH COUNCIL PRAGUE umožňujeme dětem absolvovat mezinárodní Cambridgeské zkoušky – pro mladší žáky STARTERS, MOVERS a FLYERS, pro starší KET for schools a PET for schools a FCE, spolupracujeme s Katedrou primární pedagogiky a Katedrou anglického jazyka a literaturyPedagogické fakulty Univerzity Karlovy – škola je vyhledávána pro praxe studentů učitelství anglického jazyka na I. a II. stupni, spolupracujeme s nakladatelstvími Oxford University Press, Cambridge University Press a Macmillan – návštěvy autorů a editorů učebnic a spolupráce s vyučujícími na tvorbě a vývoji učebních textů, ve spolupráci s Katedrou francouzského jazyka a literatury Univerzity Karlovy v Praze udržujeme kontakty a spolupráci s IUFM z Angers, Francie, Spolupráce a výměnné pobyty s rakouskou školou NeueMittelschule Groß Sankt Florian, Mezinárodní projekty COMENIUS+. Spolupráce s rodilými mluvčími v hodinách konverzace v cizím jazyce.

Spolupráce s občanským sdružením PROXIMA SOCIALE a s lektory Preventivě informační skupiny Policie ČR - programy prevence rizikového chování dětí. Dopravní výchova s praktickým výcvikem na dopravním hřišti. Spolupráce s občanským sdružením ORNITA.

Klub přátel školy při ZŠ Mládí, je sdružení na podporu a rozvoj studijních podmínek dětí.

 

 

Zveřejněno: 17.03.2015 – Admin Administrator ; Přečteno 20733 x
Vytisknout