Název školy:

 Základní škola, Praha 13, Mládí 135

Adresa školy:

 Mládí 135/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČ:

 70 101 078

Identifikátor školy:

 600 038 483

Právní forma školy:

 příspěvková organizace

Telefon:

 235 515 464, 235 515 461

Fax:

 235 515 461

E-mail:

skola(zavináč)zsmladi.cz, ředitel školy: vodicka(zavináč)zsmladi.cz, zástupce pro první stupeň: tlusty(zavináč)zsmladi.cz, zástupce pro druhý stupeň: merhautova(zavináč)zsmladi.cz, vedoucí školní jídelny: jidelna(zavináč)zsmladi.cz, hospodářka školy: hospodarka(zavináč)zsmladi.cz

URL:

www.zsmladi.cz

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Ředitel školy:

PhDr. Jaroslav Vodička

Zástupci ředitele:

Mgr. Norbert Tlustý – statutární zástupce, zástupce pro 1. stupeň a školní družinu, Mgr. Alena Merhautová – zástupce pro 2. stupeň a zájmovou činnost

Maximální povolená kapacita:

 570 žáků

Zaměření školy:

Vzdělávací program zaměřený na jazykové vzdělávání

Vzdělávací programy:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Co se v Mládí naučíš - rozšířená výuka jazyků 

Výuka jazyků:

anglický jazyk od 1. ročníku, francouzský a německý jazyk od 6. ročníku, konverzace v cizím jazyce od 7. ročníku

Specializované třídy:

individuální integrace postižených žáků

Volitelné předměty:

konverzace v cizím jazyce

Nepovinné předměty:

0

Vybavenost školy:

moderní tělocvična, počítačová - multimediální pracovna, odborné učebny, interaktivní tabule, herna, zahrada, hřiště

Součásti školy:

školní družina (6.30-17.00), školní jídelna (výběr z 2 jídel, dvakrát týdně z 3 jídel, bioškola)

Kroužky:

Zájmové kroužky pořádají: ZŠ, Praha 13, Mládí 135Agentura "KROUŽKY", šachová škola "Vávra a Černoušek", florbalový klub Panthers a Olymp Praha, Basketbalová škola Praha, Ekodomov, z.s.,  TIB, z.s.,  WTF Klub Taekwondo Praha, Bricks4Kidz

Zájmové kroužky: výtvarný, florbalový, hra na nástroj – kytara a flétna, šachový, anglický, ručních prací, počítačový, badminton, sportovní hry, Baltík – programování, Bricks 4kidz, Taekwondo, šachový, Kutil Junior, Malý průzkumník přírody, pohybové hry se zdravotním zaměřením, basketbalový, příprava k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka.

Další školní aktivity:
Odpolední kurzy angličtiny s rodilými mluvčími Jazykové školy UpWord English.

Projektové dny, zájmové akce - HALLOWEEN, PALAČINKOVÝ BĚH, účast v soutěžích (např. jazykových, výtvarných, sportovních aj.), ekologické aktivity (sběr papíru, plastů, skla, ekologické programy), exkurze, návštěvy divadel, expedice a biologická pozorování v terénu.

Výjezdy do zahraničí a jazykové kurzy (Velká Británie, Německo, Rakousko, Francie), plavecká škola v přírodě pro 3. třídy, škola v přírodě s angličtinou pro 4. třídy, adaptační kurz v 6. ročníku, lyžařský výcvik v 7. ročníku.

Škole byl Univerzitou v Cambridge udělen certifikát centra, které připravuje a registruje kandidáty cambridgeských zkoušek. Ve spolupráci s BRITISH COUNCIL PRAGUE umožňujeme kandidátům absolvovat tyto mezinárodní Cambridgeské zkoušky – pro mladší žáky STARTERS, MOVERS a FLYERS, pro starší KET for schools , PET for schools a FCE.

Spolupracujeme s Katedrou primární pedagogiky a Katedrou anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy – škola je vyhledávána pro praxe studentů učitelství anglického jazyka na I. a II. Stupni. Ve spolupráci s Katedrou francouzského jazyka a literatury Univerzity Karlovy v Praze udržujeme kontakty a spolupráci s IUFM z Angers, Francie. Spolupráce a výměnné pobyty s rakouskou školou Neue Mittelschule Groß Sankt Florian.

Mezinárodní projekty ERASMUS+

LIVE CLASSes ve spolupráci s nakladatelstvím PEARSONS a BBC, spolupráce s rodilými mluvčími v hodinách konverzace v cizím jazyce.

Spolupráce s občanským sdružením PROXIMA SOCIALE a s lektory Preventivě informační skupiny Policie ČR – programy prevence rizikového chování dětí.

Dopravní výchova s praktickým výcvikem na dopravním hřišti. Využívání cizojazyčných časopisů ve výuce anglického jazyka - nakladatelství BRIDGE-ONLINEPLAY a READY.

Klub přátel školy při ZŠ Mládí, je sdružení na podporu a rozvoj studijních podmínek dětí.

Škola je nositelkou cen kvality a jazykových cen: Národní cena kvality ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj (znovuudělení), Mezinárodní cena EFQM – společensky odpovědná organizace, Evropská jazyková cena LABEL, Quality LABEL – Evropská cena za eTwinning.


 

Zveřejněno: 17.03.2015 – Admin Administrator ; Přečteno 26431 x
Vytisknout