Základní škola Mohylová v Praze 13 obhájila bronzový certifikát v programu Skutečně zdravá škola, který se zaměřuje na kulturu zdravého a udržitelného stravování.

„Školám v naší městské části se dlouhodobě daří udržovat vysokou laťku nejen ve vzdělávání, ale také v dalších činnostech: z volnočasových aktivit zmiňme kupř. širokou škálu kroužků pro děti a samozřejmě oblíbené příměstské tábory. K ocenění Skutečně zdravá škola gratuluji všem, kdo se o něj zasloužili! Je vidět, že školní jídelny již nemusí být gastronomickým strašákem a kompletní program podporující zdravý životní přístup lze úspěšně uplatnit i ve školách,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka.

“Program Skutečně zdravá škola se netýká pouze školní jídelny, ale zaměřuje se také na celkový přístup dětí i dospělých k životu. Škola pomáhá dětem si vytvořit představu, odkud jídlo pochází a jak se vlastně získává. Děti si tak nenásilně osvojují základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti a postoje nutné pro udržitelný život. Do celého procesu jsou zapojeni také rodiče a zaměstnanci školy a společné úsilí všech zainteresovaných již po druhé přineslo skvělé ocenění,“ zdůraznila místostarostka Marcela Plesníková.

Program Skutečně zdravá škola komplexně rozvíjí kulturu stravování ve všech environmentálních, hospodářských, společenských a zdravotních souvislostech. Téma jídlo zůstává natolik univerzální a komplexní, že prostupuje prakticky všemi vzdělávacími oblastmi, od předškolního vzdělávání až po 2. stupeň základních škol. Současně se jedná o praktický obor týkající se každodenního života téměř všech obyvatel. 

Certifikát zdravá škola
Certifikát zdravá školaCertifikát zdravá školaCertifikát zdravá školaCertifikát zdravá školaCertifikát zdravá školaCertifikát zdravá školaCertifikát zdravá školaCertifikát zdravá školaCertifikát zdravá školaCertifikát zdravá školaCertifikát zdravá školaCertifikát zdravá škola
Vytisknout