Název školy:

 Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963

Adresa školy:

 Mohylová 1963, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČ:

 61 385 611

Identifikátor školy:

 600 038 220

Právní forma školy:

příspěvková organizace

Telefon:

 235 510 002, 235 510 003

Fax:

 235 510 002

E-mail:

 martina.stychova@zsmohylova.cz

URL:

www.zsmohylova.cz

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Ředitel školy:

 Mgr. Martina Hanzalová

Zástupci ředitele:

 Mgr. Klára Stuchlá

Maximální povolená kapacita:

 268 žáků

Zaměření školy:

 vzdělávací program vypracovaný na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávaní Dům stavíme od základů

Výuka jazyků:

 anglický jazyk (od 1. ročníku)

Specializované třídy:

 pouze individuální integrace postižených žáků, na škole pracuji asistenti pedagoga

Volitelné předměty:

nejsou (škola má pouze první stupeň)

Nepovinné předměty:

nejsou (škola má pouze první stupeň)

Vybavenost školy:

2 jazykové učebny, počítačová učebna, pohybový sál, hřiště, knihovna, interaktivní tabule, zahrada

Součásti školy:

školní družina (7.00-17.30), školní jídelna (1 hlavní jídlo), dotované mléčné a ovocné svačinky

Kroužky:

angličtina 1.- 5. ročník, flétny, kroužek počítačový - Baltík, výtvarný,  moderní tanec, pohybová průprava, čtenářský, dramatický keramický, příprava na osmiletá gymnázia, , jóga, šachy, karate, robotika, orientační běh, turistický kroužek

Další školní aktivity:

časopis Mohyláček, účast v různých soutěžích a olympiádách, školní kronika, školy v přírodě, ekologické aktivity (sběr papíru), vánoční a velikonoční výstavy, školní družina organizuje Noc s Andersenem, přípravní kurz pro budoucí prvňáky, intenzivní spolupráce s Mtš – čtení ve školce, projekt úspěšný školák, Rum & help, odpoledne za školou, zahradní slavnost. komunitní setkávání všech žáků s vedením školy každé pondělí, partnerství páťáků a prvňáků čtení čtenářského kroužku v Lukášovi, letní tábor, příměstský tábor, tandemová výuka, polytechnická výchova.

Škola je zapojená do projektu:

Výzva 20 - MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ ŠKOL MČ PRAHA 13 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 13, MOHYLOVÁ 1963

Výzva 28 - DOMA NA STEJNÉ ADRESE 

Výzva 49, ŠABLONY II, Čerstvý vítr z hor, Primas, MAP II,  Aktivní škola, O2 Chytrá škola, Učitel naživo, Rodiče vítáni, Zdravá škola

Výzva 54 - Doma na stejné adrese III

Výzva 37

 

Zveřejněno: 12.02.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 14735 x
Vytisknout