Název školy:

 Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963

Adresa školy:

 Mohylová 1963, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČ:

 61 385 611

Identifikátor školy:

 600 038 220

Právní forma školy:

příspěvková organizace

Telefon:

 235 510 002, 235 510 003

Fax:

 235 510 002

E-mail:

 martina.stychova@zsmohylova.cz

URL:

www.zsmohylova.cz

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Ředitel školy:

 Mgr. Martina Štychová

Zástupci ředitele:

 Mgr. Klára Stuchlá

Maximální povolená kapacita:

 268 žáků

Zaměření školy:

 vzdělávací program vypracovaný na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávací Dům stavíme od základů

Výuka jazyků:

 anglický jazyk (od 1. ročníku)

Specializované třídy:

 pouze individuální integrace postižených žáků, na škole pracuji asistenti pedagoga

Volitelné předměty:

nejsou (škola má pouze první stupeň)

Nepovinné předměty:

nejsou (škola má pouze první stupeň)

Vybavenost školy:

2 jazykové učebny, počítačová učebna, pohybový sál, hřiště, knihovna, televize a video interaktivní tabule, zahrada

Součásti školy:

školní družina (7.00-17.30), školní jídelna (1 hlavní jídlo, dotované mléčné svačinky, denně nedotované mléko a prodej džusů)

Kroužky:

angličtina 1.-5. ročník, flétny, kroužek počítačový - Baltík, výtvarný, floorbal, moderní tanec a aerobic, pohybové a míčové hry, turistický, čtenářský, dramatický keramický, příprava na osmiletá gymnázia, malý LOGIC, jóga, středověk, šachy, karate

Další školní aktivity:

časopis Mohyláček, účast v různých soutěžích a olympiádách, školní kronika, školy v přírodě, ekologické aktivity (sběr papíru), vánoční a velikonoční výstavy, školní družina organizuje Noc s Andersenem, přípravní kurz pro budoucí prvňáky, intezivní spolupráce s Mtš - čtení ve školce, projekt úspěšný školák, Rumßhelp, odpoledne za školou, zahradní slavnost

 

Zveřejněno: 12.02.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 11794 x
Vytisknout