Název školy:

 Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963

Adresa školy:

 Mohylová 1963, 155 00 Praha 5

IČ:

 61 385 611

Identifikátor školy:

 600 038 220

Právní forma školy:

příspěvková organizace

Telefon:

 235 510 002, 235 510 003

Fax:

-

E-mail:

 martina.hanzalova@zsmohylova.cz

URL:

www.zsmohylova.cz

Zřizovatel:

 Městská část Praha 13

Ředitel školy:

 Mgr. Martina Hanzalová, MBA

Zástupci ředitele:

 Mgr. Klára Stuchlá

Maximální povolená kapacita:

 268 žáků

Zaměření školy:

vzdělávací program vypracovaný na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávací „Dům stavíme od základů“

Výuka jazyků:

anglický jazyk (od 1. ročníku)

Specializované třídy:

pouze individuální integrace oslabených žáků, na škole pracují asistenti pedagoga, je vytvořen speciálně-pedagogický tým pod vedením kvalifikované speciální pedagožky

Volitelné předměty:

nejsou (škola má pouze první stupeň)

Nepovinné předměty:

nejsou (škola má pouze první stupeň)

Vybavenost školy:

2 jazykové učebny, venkovní učebna, počítačová učebna, pohybový sál, hřiště, knihovna, keramická dílna, interaktivní tabule, zahrada

Součásti školy:

školní družina (7.00-17.30), školní jídelna (1 hlavní jídlo, dotované mléčné a ovocné svačinky)

Kroužky:

angličtina 1.- 5. ročník, flétny, kroužek počítačový - Baltík, výtvarný,  moderní tanec, pohybová průprava, Robotiky, 3D tisk, hra na kytaru, flétnu, programování v Minecraftu,  keramický, příprava na osmiletá gymnázia, jóga, šachy, karate

Další školní aktivity:

časopis Mohyláček, účast v různých soutěžích a olympiádách, školní kronika, školy v přírodě, ekologické aktivity, vánoční a velikonoční výstavy, školní družina organizuje Noc s Andersenem, přípravní kurz pro budoucí prvňáky, intenzivní spolupráce s Mtš – čtení ve školce, projekt úspěšný školák, Run & help, odpoledne za školou, zahradní slavnost, komunitní setkávání všech žáků s vedením školy každé pondělí, partnerství páťáků a prvňáků čtení čtenářského kroužku v Lukášovi, letní tábor, příměstský tábor.

Škola je zapojená do projektu:

Výzva 20 – Modernizace zařízení  a vybavení škol  MČ Praha 13 – Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963

Výzva 28 – Doma na stejné adrese 

Výzva 49 -  Doma na stejné adrese II

Výzva 54 – Doma na stejné adrese III

ŠABLONY II

ŠABLONY III

Výzva 37 - Modernizace a zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Mohylová, Praha 13

Čerstvý vítr z hor, Primas, MAP III, Aktivní škola, O2 Chytrá škola,

Učitel naživo, Rodiče vítáni, Skutečně zdravá škola, Les ve škole

Národní cena kvality České republiky program EXCELENCE

Kategorie Chytré inovace

Absolutním vítězem se stala Základní škola, Praha 13, Mohylova 1963, která převzala diplom pro vítěze NCK ČR, program EXCELENCE, diplom za 1. místo v kategorii Chytré inovace „Úspěšná organizace“ a mezinárodní certifikát vydaný EFQM „Recognised by EFQM 4 Star“

 

Zveřejněno: 12.02.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 17238 x
Vytisknout