Název školy:

Základní škola Parentes Praha

Adresa školy:

Tlumačovská 1237/32, 155 00 Praha 13 – Stodůlky

IČ:

71 34 10 48

Identifikátor školy:

181 061 465

Právní forma školy:

školská právnická osoba

Telefon:

+420 212 340 021
+420 777 782 133

Fax:

 

E-mail:

zs@parentes.cz

URL:

https://www.parentes.cz/zakladni-skola-parentes-praha.html

Zřizovatel:

Spolek Parentes, Tlumačovská 1237/32, 155 00 Praha 5

registrace provedena Ministerstvem vnitra dne 18. 4. 2008
IČO: 227 39 181
Ředitel školy:

Mgr. Veronika Rybníčková

Zástupci ředitele:

Mgr. Maria Glitzner, Mgr. Josef Vašíček

Maximální povolená kapacita:

od září 2021 194 žáků

Zaměření školy:

Jsme soukromá křesťansky zaměřená základní škola rodinného typu s nízkým počtem dětí ve třídách. Fungujeme od 1. září 2014, od ledna 2021 v pražských Stodůlkách.
Nabízíme mnohem více než kvalitní akademické vzdělávání spojené s rozšířenou výukou jazyků. Naší maximální snahou je vytvořit respektující přátelské prostředí, kde se bude dětem dostávat nadstandardní vzdělávání pomocí moderních výukových metod spolu s osobním vedením dětí (tutoriální systém) při intenzivní spolupráci s rodiči, která je srdcem celého projektu.
Pečlivě vybíráme pedagogy, kteří musí dosahovat nejen profesních kvalit, být dobrým učitelem či vychovatelem. Důležitá je také morální a osobnostní zralost. Musí být nadšen do práce a ochoten dále se vzdělávat.
Mezinárodní koncept školy úspěšně fungující ve více něž 500 školách po celém světě klade také důraz na budování hodnotového systému dětí a zlepšování sociálních dovedností zahrnující hodiny etiky i náboženství tak, aby děti rostly i po osobnostní stránce. Cílem je vložit do veškerého lidského jednání zdravý rozum, svobodnou vůli a sociální cit, znát morální kritéria a jednat podle nich.
Škola dále zajišťuje rozsáhlou výuku 4 jazyků, anglickou družinu, široké spektrum kroužků a pořádá akce pro rodiny s dětmi i bez nebo workshopy, přednášky a kurzy pro rodiče.

Přirozeným základem výchovy dětí v naší škole jsou křesťanské hodnoty.
Výuka jazyků:

Anglický jazyk – od 1. ročníku (povinný předmět)

Anglická konverzace – od 1. ročníku (nepovinný předmět)

Španělský jazyk – od 6. ročníku (povinný předmět)

Německý jazyk – odpolední kroužek

Francouzský jazyk – odpolední kroužek
Specializované třídy:

ne

Volitelné předměty:

 

Nepovinné předměty:

náboženství – od 1. ročníku

anglická konverzace – od 1. ročníku
Vybavenost školy:

Škola se nachází v nově zrekonstruovaných prostorech dvoupodlažní budovy spolu s mateřskou školou. Škola je vybavena potřebnými učebnicemi i dalšími učebními pomůckami, včetně hudebních nástrojů. Dále disponuje příslušnou počítačovou technikou včetně notebooků s připojením k internetu pro výuku informatiky, 9 tabletů pro zapojení do výuky a malou školní knihovničkou. V učebnách se využívají přenosné projektory a plátno. V každé třídě je k dispozici počítač či notebook s připojením k internetu.

Vyučování probíhá v kmenových třídách, které jsou vybaveny potřebným materiálem. Škola má k dispozici rovněž oplocený prostor vedle své budov. Pro výuku tělesné výchovy využíváme tělocvičny a plavecký bazén škol v okolí či travnaté plochy a dětská hřiště poblíž školy. Každá učebna prvního stupně je doplněna hracím koutkem s kobercem. Děti zde mají k dispozici zásobu her i hraček s knihovničkou.
Součásti školy:

školní družina (7:00 – 17:00)
školní výdejna, mateřská škola (7:30 – 17:00)

Kroužky:

Každoročně přizpůsobujeme poptávce ze strany rodičů.
Kroužky vedou naši učitelé i externí organizace:

Hra na flétnu, Hra na klavír, Hra na kytaru, Sólový zpěv, Rytmika a sborový zpěv, Dramatický kroužek, Výtvarný kroužek, Ruční práce, Badatelský kroužek, Step – začátečníci, Step – pokročilí, Fotbal, Fotbal (6. - 8. třída), LEGO-kroužek s robotikou, Logické a deskové hry (2. - 5. třída), Šachový kroužek pro 1. stupeň, Německý jazyk pro pokročilé, Francouzský jazyk pro 1. stupeň, Čtenářský klub v angličtině (pro 4. a 5. třídu), Logopedie

Dále organizujeme

·  příprava na křest

·  příprava na 1. sv. přijímání

·  příprava na biřmování (od 7. třídy výše)

Další školní aktivity:

Škola ve spolupráci s rodinami organizuje pestré akce nejen pro děti ve škole i mimo ni, ale také pro rodiče a celé rodiny. Vytváření a podporuje komunitní život, aby se ve škole cítili dobře děti i jejich rodiče.
Děti: zapojení do mezinárodních programů – žáci (např. Erasmus+) i učitelé (stáže v evropských partnerských školách), celoroční projekt Kolejí napříč věkem, Klub mladých čtenářů, školy v přírodě, lyžařský kurz, adaptační kurzy, ekologické aktivity, návštěvy galerií, divadel a koncertů, tematické výlety, účast v soutěžích, Vánoční besídka, závěrečný koncert, preventivní programy
Pro rodiče: přednášky a workshopy pro rodiče (adventní věnce, velikonoční kraslice, čokoládování…), kurzy pro rodiče o výchově dětí (sourozenecké konstelace, ProFamilia), přednášky o výukových metodách ZŠ (Hejného matematika), pravidelné snídaně maminek, pivo tatínků, společné výlety rodin, víkendové akce pro rodiny (např. Lego párty)

Vytisknout