Název školy:

 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027

Adresa školy:

Bronzová 2027/35, Stodůlky, 15500 Praha 5

IČ:

 62 934 368

Identifikátor školy:

 600 038 165

Právní forma školy:

 příspěvková organizace

Telefon:

 235 514 688,  235 514 369

Fax:

 235 514 356

E-mail:

soukalova@zs-bronzova.cz

URL:

 www.zs-bronzova.cz

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Ředitel školy:

 Mgr. Ivo Hrstka, MBA

Zástupci ředitele:

Mgr. Pavlína Filipová Tomsová (1. st.), Mgr. Veronika Kurková (II. stupeň)

Maximální povolená kapacita:

 930 žáků

Zaměření školy:

rozšířená výuka 1.a 9.ročníku. ŠvP: "Neučíme o jazyce, učíme jazyk"

Výuka jazyků:

anglický jazyk od 1. třídy (na I. stupni bilingvní třídy), německý jazyk a španělský jazyk (s rodilým mluvčím) od 6. třídy, další cizí jazyk od 8. třídy

Specializované třídy:

ne, pouze individuální integrace žáků s postižením

Volitelné předměty:

konverzace v anglickém jazyce, španělský jazyk, německý jazyk, základy robotiky, základy administrativy, vedení domácnosti

Školní psychologové:

Mgr. Markéta Slížková

Vybavenost školy:

odborné učebny - jazykové a počítačové (počítačová a tabletová), polytechnická učebna (3D tiskárna, stavebnice s programovatelnými roboty), cvičná kuchyně, 2 x tělocvična, 2 x multifunkční umělé venkovní hřiště, dopravní hřiště, knihovna s čítárnou, většina tříd vybavena interaktivními tabulemi

Součásti školy:

školní družina (6.30-17.30), projekt Ovoce do škol, projekt Mléko do škol 

Kroužky:

tanec, mladí hasiči, výuka hry - flétna, kytara, klub mladých diváků, bojová umění a sebeobrana, grafika, šachy, společenské tance, gymnastika žáků, hip-hop a moderní tanec, kurz předškolní výchovy, kurz předškolní angličtiny, basketbal, florbal, atletika, čtenářský klub

Další školní aktivity:

zahraniční zájezdy (Velká Británie, Německo, Rakousko, Francie, Španělsko, Itálie), školy v přírodě, adaptační kurzy, lyžařský kurz, exkurze, výlety, charitativní sbírky, ekologické aktivity, sportovní i vědomostní soutěže, němčina, angličtina a španělština s rodilým mluvčím, Soutěž pro šikovné děti se zájmem o angličtinu, zapojení do mezinárodních projektů a spolupráce se zahraničními školami, program protidrogové prevence

 

Zveřejněno: 16.11.2023 – Mariana Schneiderova   |   Aktualizováno: 16.11.2023 ; Přečteno 22209 x
Vytisknout