Název školy:

 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027

Adresa školy:

Bronzová 2027/35, Stodůlky, 15500 Praha 5

IČ:

 62 934 368

Identifikátor školy:

 600 038 165

Právní forma školy:

 příspěvková organizace

Telefon:

 235 514 688,  235 514 369

Fax:

 235 514 356

E-mail:

soukalova@zs-bronzova.cz

URL:

 www.zs-bronzova.cz

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Ředitel školy:

Mgr. Alena Šoukalová

Zástupci ředitele:

Mgr. Pavlína Tomsová (1. st.), Mgr. Janka Sviteková (II.st.)

Maximální povolená kapacita:

 930 žáků

Zaměření školy:

rozšířená výuka 1.a 9.ročníku. ŠvP: "Neučíme o jazyce, učíme jazyk"

Výuka jazyků:

anglický jazyk od 1. třídy, německý jazyk od 6. třídy, další cizí jazyk od 8. třídy

Specializované třídy:

ne, pouze individuální integrace žáků s postižením

Volitelné předměty:

konverzace v angličtině, mediální výchova, španělština, sportovní hry, základy administrativy

Školní psychologové:

Mgr. Eva Krausová, Mgr. Lucie Hubertová, PhD.

Vybavenost školy:

odborné učebny - jazykové, počítačové, cvičná kuchyně, 2 x tělocvična, 2 x multifunkční umělé venkovní hřiště, dopravní hřiště, knihovna s čítárnou, většina tříd vybavena interaktivními tabulemi

Součásti školy:

školní družina (6.30-17.30), dotované mléčné svačiny, projekt ovoce do škol, anglická družina, projekt výuky s rodilým mluvčím

Kroužky:

tanec (AT studio Domino), mladí hasiči, výuka hry - flétna, kytara, klub mladých diváků, bojová umění a sebeobrana, grafika, šachy, společenské tance, gymnastika žáků, hip-hop a moderní tanec, kurz předškolní výchovy, basketbal, florbal, atletika, čtenářský klub

Další školní aktivity:

ozdravné a výměnné zájezdy (Anglie, Francie, Španělsko, Itálie), soutěže, školy v přírodě, ekologické aktivity, zapojení do mezinárodních projektů a spolupráce se zahraničními školami, ve škole působí občanské sdružení rodičů, keramická dílna, dlouhodobý program protidrogové prevence, účast na mezinárodním projektu COMENIUS

 

Zveřejněno: 25.02.2015 – Admin Administrator ; Přečteno 19385 x
Vytisknout