Zápis dětí do 1. třídy bude organizován stejně jako v minulém roce, tedy bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole. Jednotlivé školy mají připravený speciální počítačový program, aby zápisy hladce proběhly v on-line prostředí.

„S ohledem na situaci a zdraví dětí, rodičů i pedagogů proběhnou zápisy do prvních tříd bohužel bez osobní účasti. Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých škol, kde rodiče a zákonní zástupci naleznou návod, jak postupovat. Přihlášku je možné odeslat datovou schránkou, jejímž držitelem je fyzická osoba, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou. Děkuji všem za pochopení a přeji především pevné zdraví,“ informoval starosta David Vodrážka.
Vyplňovat údaje on-line bude možné od 6. do 16. dubna 2021. Vyplněné a vytisknuté přihlášky s podpisem zákonných zástupců budou školy shromažďovat ve sběrném boxu ve stejném termínu v pracovních dnech v době, kterou upřesní každá škola.
„Pokud z nejrůznějších důvodů nelze využít některý z výše uvedených způsobů, budou vedle sběrného místa připravené prázdné formuláře, které bude možno vyplnit na místě ručně a přímo vložit do sběrného boxu. Víme, že tento způsob zápisu není zcela ideální, ale v dnešní době představuje nejschůdnější cestu. Přeji všem budoucím prvňáčkům hodně radosti a věřme, že se do škol v září vypraví s nadšením a úsměvem,“ dodala místostarostka Marcela Plesníková.

Podrobné informace jsou k dispozici na internetových stránkách jednotlivých škol. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Odbor školství ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, telefon: 235 011 432 – paní Hana Vilímová, e-mail: vilimovah@praha13.cz.

Mgr. Lucie Steinerová

Vedoucí oddělení tisku a informací

Tisková mluvčí
Vytisknout