Zápis z veřejného projednání „Farmářských trhů“ na MČ Praha 13 konané 12. 5. 2014 v rámci spolupráce sektoru veřejné správy, občanského a podnikatelského sektoru v souvislosti s plněním jednoho z ukazatelů kriterií Místní Agendy 21

Přítomni: dle prezenční listiny

Reprezentované sektory:  

občanský –  Občané za Prahu 13

podnikatelský – SHAKER PRODUCTION

veřejné správy – ÚMČ Praha 13

 

Setkání zahájil pan Ing. Jiří Neckář, odpovědný politik pro Agendu 21.

 

 • I v letošním roce došlo k obměně prodejců 20 – 25 %. Důvody jsou stejné jako v uplynulých letech (např. likvidace firmy).  Změna se týká prodeje uzenin a domácích paštik.
 • Počet prodejců (21) zůstává i po provedených změnách stejný.
 • Ceny jsou sledovány a jsou srovnatelné s cenami na ostatních MČ.
 • Na tržišti se v letošním roce prodává 15 druhů zboží.
 • Stále zde není zastoupen prodej zvěřiny.
 • Kozí  a ovčí výrobky v omezeném množství jsou již v  nabídce.
 • Je zajištěn prodej i ostatních mléčných výrobků.
 • V nabídce nechybí produkty ze Slovenska.
 • Ochutnávka probíhá  pouze u nealkoholických nápojů.
 • Prodej teplého občerstvení např. grilované speciality se nerealizuje.
 • Pro děti jsou k dispozici dvě zábavné atrakce (skákací hrad a traktory).
 • Ochrana proti vířícímu se prachu – připomínka bude prodejcům opakovaně sdělena.
 • Na internetových stránkách jsou ke konání farmářských trhů především kladná hodnocení.  Připomínky se vyskytují pouze k hlasité doprovodné produkci.
 • V pondělí 19. 5. 2014 bude konání farmářského trhu propojeno s veletrhem sociálních služeb, které je organizováno ÚMČ Praha 13.
 • Občanské sdružení POHODA také navázalo spolupráci v oblasti propagace mléčného baru Bílá vrána, kde nachází pracovní uplatnění lidé s pracovním znevýhodněním. 

 

 • zástupci firmy SMAHER PRODUCTION byl předán dotazník spokojenosti s žádostí o jeho distribuci  návštěvníkům trhů. 

 

Závěr:

Na závěr setkání všichni účastníci jednání poděkovali zástupci firmy SHAKER PRODUCTION za úspěšnou organizační činnost.

 

Zapsala: Jana Mazánková

Schválil: Ing. Jiří Neckář

 

Vytisknout