Vážení občané,

na svém zasedání dne 6. dubna 2005 Zastupitelstvo městské části Praha 13 svým usnesením č. 305 schválilo

Závěrečný účet
městské části Praha 13
za rok 2004.

Hospodaření MČ Praha 13 včetně organizací zřízených městskou částí a hospodaření jednotlivých firem spravujících bytový fond Prahy 13 jsou Vám k dispozici k nahlédnutí (kromě elektronické podoby na této stránce) v budově radnice Prahy 13

 • v Odboru kancelář starosty (organizačně administrativní oddělení, 5.patro)
 • v  Informační recepci radnice (vestibul)

 Ing. Karel Mozr
místostarosta MČ Praha 13

 

Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2004 (roční rozbor hospodaření)

  USNESENÍ č. 305 z 15. zasedání zastupitelstva MČ z 6.4.2005

ZASTUPITELSTVO městské části Praha 13 schvaluje

1. roční rozbor hospodaření (hlavní činnosti, příspěvkových organizací, zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem) MČ Praha 13 za rok 2004 (včetně finančního vypořádání za rok 2004, zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, návrhu na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ, MŠ, MDDM Stodůlky, Domu kultury Praha 13 a Střediska sociálních služeb do fondu odměn a do fondu rezervního a na úhradu ztráty)

2. závěrečný účet (roční rozbor hospodaření MČ Praha 13 za rok 2004) v těchto objemech:

Příjmy celkem: 584 349 960,- Kč

Výdaje celkem: 558 981 540,- Kč

Přebytek: 25 368 420,- Kč

3. hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem MČ Praha 13 za rok 2004 v těchto objemech:

Výnosy: 344 690 081,- Kč

Náklady: 336 934 332,- Kč

Zisk: 7 755 749,-Kč

4. finanční vypořádání za rok 2004 viz důvodová zpráva

5. návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku z roku 2004 za jednotlivé ZŠ, MŠ, MDDM Stodůlky, Dům kultury Mlejn a za Středisko sociálních služeb Městské části Praha 13:

 1. převod výsledku hospodaření

  FZŠ Brdičkova 1878 ve výši 4.714,05 Kč

  takto:

  - do rezervního fondu 4.714,05 Kč

   

 2. převod výsledku hospodaření

  ZŠ Bronzová 2027 ve výši 507.315,50 Kč

  takto:

  - do fondu odměn 28.099,00 Kč

  - do rezervního fondu 479.216,50 Kč

   

 3. převod výsledku hospodaření

  FZŠ Fingerova 2186 ve výši 611.175,19 Kč

  takto:

  - do fondu odměn 45.776,00 Kč

  - do rezervního fondu 565.399,19 Kč

   

 4.  převod výsledku hospodaření

  FZŠ Chlupova 1800 ve výši 62.595,43 Kč

  takto:

  - do fondu odměn 10.185,00 Kč

  - do rezervního fondu 52.410,43 Kč

   

 5. převod výsledku hospodaření

  ZŠ Janského 2189 ve výši 410.436,03 Kč

  takto:

  - do fondu odměn 50.146,00 Kč

  - do rezervního fondu 360.290,03 Kč

   

 6. převod výsledku hospodaření

  ZŠ Klausova 2450 ve výši 4.479,58 Kč

  takto:

  - na pokrytí ztráty z minulých let 4.479,58 Kč

   

 7. převod výsledku hospodaření

  ZŠ Kuncova 1580 ve výši 524.585,15 Kč

  takto:

  - do fondu odměn 96.024,00 Kč

  - do rezervního fondu 428.561,15 Kč

   

 8. převod výsledku hospodaření

  FZŠ Mezi Školami 2322 ve výši 288.747,04 Kč

  takto:

  - do fondu odměn 20.049,00 Kč

  - do rezervního fondu 268.698,04 Kč

   

 9. převod výsledku hospodaření

  ZŠ Mládí 135 ve výši 191.703,98 Kč

  takto:

  - do fondu odměn 25.000,00 Kč

  - do rezervního fondu 166.703,98 Kč

   

 10. převod výsledku hospodaření

  ZŠ Mohylová 1963 ve výši 92.836,00 Kč

  takto:

  - do rezervního fondu 92.836,00 Kč

   

 11. převod výsledku hospodaření

  FZŠ Trávníčkova 1744 ve výši 159.919,48 Kč

  takto:

  - do fondu odměn 25.000,00 Kč

  - do rezervního fondu 134.919,48 Kč

   

 12. převod výsledku hospodaření

  MŠ Běhounkova 2300 ve výši 5.924,67 Kč

  takto:

  - do rezervního fondu 5.924,67 Kč

   

 13. převod výsledku hospodaření

  MŠ Běhounkova 2474 ve výši 43.401,58 Kč

  takto:

  - do fondu odměn 1.367,52 Kč

  - do rezervního fondu 42.034,06 Kč

   

 14. převod výsledku hospodaření

  MŠ Herčíkova 2190 ve výši 96.524,58 Kč

  takto:

  - do fondu odměn 6.300,00 Kč

  - do rezervního fondu 90.224,58 Kč

   

 15. převod výsledku hospodaření

  MŠ Horákova 2064 ve výši 9.273,35 Kč

  takto:

  - do rezervního fondu 9.273,35 Kč

   

 16. převod výsledku hospodaření

  MŠ Hostinského 1534 ve výši 44.546,70 Kč

  takto:

  - do rezervního fondu 44.546,70 Kč

   

 17. převod výsledku hospodaření

  MŠ Husníkova 2076 ve výši 46.381,22 Kč

  takto:

  - do rezervního fondu 46.381,22 Kč

   

 18. převod výsledku hospodaření

  MŠ Chlupova 1798 ve výši 57.351,37 Kč

  takto:

  - do fondu odměn 6.044,00 Kč

  - do rezervního fondu 51.307,37 Kč

   

 19. převod výsledku hospodaření

  MŠ Chlupova 1799 ve výši 31.560,00 Kč

  takto:

  - do fondu odměn 6.312,00 Kč

  - do rezervního fondu 25.248,00 Kč

   

 20. převod výsledku hospodaření

  MŠ Klausova 2187 ve výši 36.237,47 Kč

  takto:

  - do fondu odměn 7.000,00 Kč

  - do rezervního fondu 29.237,47 Kč

   

 21. převod výsledku hospodaření

  MŠ Klausova 2188 ve výši 75.497,43 Kč

  takto:

  - do fondu odměn 10.000,00 Kč

  - do rezervního fondu 65.497,43 Kč

   

 22. převod výsledku hospodaření

  MŠ Klausova 2449 ve výši 39.025,00 Kč

  takto:

  - do rezervního fondu 39.025,00 Kč

   

 23. převod výsledku hospodaření

  MŠ Mezi Školami 2323 ve výši 43.572,08 Kč

  takto:

  - do rezervního fondu 43.572,08 Kč

   

 24. převod výsledku hospodaření

  MŠ Mezi Školami 2482 ve výši 284,43 Kč

  takto:

  - do rezervního fondu 284,43 Kč

   

 25. převod výsledku hospodaření

  FMŠ Mohylová 1964 ve výši 52.072,44 Kč

  takto:

  - do rezervního fondu 52.072,44 Kč

   

 26. převod výsledku hospodaření

  MŠ Ovčí Hájek 2177 ve výši 112.909,16 Kč

  takto:

  - do fondu odměn 2.170,00 Kč

  - do rezervního fondu 110.739,16 Kč

   

 27. převod výsledku hospodaření

  MŠ Podpěrova 1880 ve výši 59.565,86 Kč

  takto:

  - do rezervního fondu 59.565,86 Kč

   

 28. převod výsledku hospodaření

  MŠ Trávníčkova 1747 ve výši 30.082,00 Kč

  takto:

  - do fondu odměn 6.016,00 Kč

  - do rezervního fondu 24.066,00 Kč

   

 29. převod výsledku hospodaření

  MŠ Vlachova 1501 ve výši 184.334,19 Kč

  takto:

  - do fondu odměn 5.056,00 Kč

  - do rezervního fondu 179.278,19 Kč

   

 30. převod výsledku hospodaření

  MŠ Vlasákova 955 ve výši 147.152,57 Kč

  takto:

  - do rezervního fondu 147.152,57 Kč

   

 31. převod výsledku hospodaření

  MŠ Zázvorkova 1994 ve výši 34.202,61 Kč

  takto:

  - do rezervního fondu 34.202,61 Kč

   

 32. převod výsledku hospodaření

  MDDM Stodůlky, Bronzová 2572 ve výši 434.602,36 Kč

  takto:

  - do fondu odměn 80.000,00 Kč

  - do rezervního fondu 354.602,36 Kč

   

 33. převod výsledku hospodaření

  Domu kultury Praha 13 ve výši 28.197,91 Kč

  takto:

  - do rezervního fondu 28.197,91 Kč

   

 34. převod výsledku hospodaření

  Střediska sociálních služeb Prahy 13 ve výši 558.359,75 Kč

  takto:

  - na pokrytí ztráty z minulých let 303.105,30 Kč

  - do fondu odměn 30.894,00 Kč

  - do rezervního fondu 224.360,45 Kč

   

Bc. David Vodrážka
starosta

Ověřili:
Ing. Vítězslav Panocha
Pavel Hartman

 

Důvodová zpráva k závěrečnému účtu (dokument MS Word)

Závěrečný účet včetně příspěvkových organizací v tabulkách (sešit MS Excel)

 

Komentář k rozboru hospodaření zdaňované činnosti MČ Prahy 13 k 31. 12. 2004

Celkové výnosy zdaňované činnosti k 31.12.2004 představují částku 344 690 081 Kč a náklady částku 336 934 332 Kč. Za rok 2004 skončila zdaňovaná činnost MČ Prahy 13 se ziskem pouze ve výši 7 755 749 Kč. Skutečné příjmy (které byly připsány na účty), představují částku 329 235 475 Kč.

Výnosy za rok 2004 (SF) obsahují proúčtování nedaňových poplatků z prodlení za období 2001-2004, a tudíž jsou obsaženy v ziscích těchto SF. Poplatky byly proúčtovány dle Českých účetních standardů 520 bod 5.3 ( ve prospěch účtu 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení se účtují částky pohledávek bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv). Předepsané smluvní pokuty a penále jako celek představují částku 40 041 311 Kč, ale skutečné plnění v roce 2004 činí pouze 5 462 010 Kč.

Všechny správcovské firmy za uplynulé období vykazují ve svém hospodaření účetní zisk. V oblasti nákladů u SF docházelo k rovnoměrnému čerpání nákladových položek.

Zdaňovaná činnost MČ Prahy 13 vykazuje k 31.12.2004  ztrátu ve výši 42 238 389 Kč, kde je promítnuta do nákladů zůstatková cena prodaného objektu LUKA C v hodnotě 97 428 980 Kč.

 

Rozbor hospodaření zdaňované činnosti (dokument MS Word)

Hospodaření zdaňované činnosti v tabulkách (sešit MS Excel)

Přehled pohledávek k zdaňované činnosti (sešit MS Excel)

 

Zveřejněno: 22.04.2009 – Admin Administrator ; Přečteno 7245 x
Vytisknout