Vážení občané,

na svém zasedání dne 12. dubna 2006 Zastupitelstvo městské části Praha 13 svým usnesením č. 438

schválilo

Závěrečný účet
městské části Praha 13
za rok 2005.

Hospodaření MČ Praha 13 včetně organizací zřízených městskou částí a hospodaření jednotlivých firem spravujících bytový fond Prahy 13 jsou vám k dispozici a k nahlédnutí v budově radnice Prahy 13.

  • v odboru kancelář starosty (organizačně administrativní oddělení, 5.patro)

  • v informační recepci radnice (vestibul)

nebo ke stažení níže na této stránce.

Ing. Karel Mozr, MBA
zástupce starosty MČ Praha 13

 

Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2005 (roční rozbor hospodaření)

USNESENÍ č. 438 z 20. zasedání zastupitelstva MČ z 12.4.2006

ZASTUPITELSTVO městské části Praha 13 schvaluje

1. závěrečný účet hospodaření   (roční rozbor hospodaření hlavní činnosti, příspěvkových organizací, zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem)  MČ Praha 13 za  rok  2005 (včetně finančního vypořádání za rok 2005, zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, návrhu na rozdělení hospodářského výsledku  ZŠ, MŠ, MDDM a SSS do fondu odměn a do fondu rezervního a vypořádání hospodářského výsledku SF Centra a Ikon) 

2. závěrečný účet (roční rozbor hospodaření MČ Praha 13 za rok 2005) v těchto objemech:

Příjmy celkem:    461.029.960,-Kč

Výdaje celkem:    439.732.160,-Kč

Přebytek:    21.297.800,-Kč

3. hospodaření zdaňované činnosti   MČ Praha 13 včetně  správcovských firem MČ Praha 13 za rok 2005 v těchto objemech: 

Výnosy:    232.149.450,-Kč

Náklady:    193.016.707,-Kč

Zisk:     39.132.743,-Kč

4. finanční vypořádání za rok 2005

5. návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku z roku 2005 za jednotlivé ZŠ, MŠ,  MDDM Stodůlky a Střediska sociálních služeb Prahy 13 a vypořádání hospodářského výsledku správcovských firem Centra a Ikon takto:

1.    převod výsledku hospodaření FZŠ Brdičkova 1878 ve výši    71.825,80    Kč takto: - do fondu odměn    10.980,00   Kč - do rezervního fondu    60.845,80   Kč   2.    převod výsledku hospodaření ZŠ Bronzová 2027 ve výši    298.684,77   Kč    takto: - do fondu odměn       54.000,00   Kč - do rezervního fondu    244.684,77   Kč    3.   převod výsledku hospodaření    FZŠ Fingerova 2186 ve výši    213.994,68   Kč takto:    - do fondu odměn    138.078,00   Kč - do rezervního fondu    75.916,68   Kč     4.   převod výsledku hospodaření FZŠ Chlupova 1800 ve výši       34.575,00   Kč takto:    - do fondu odměn    13.830,00   Kč - do rezervního fondu    20.745,00   Kč   5.    převod výsledku hospodaření ZŠ Janského 2189 ve výši    212.287,50   Kč takto:  - do fondu odměn    169.830,00   Kč - do rezervního fondu      42.457,50   Kč   6.    převod výsledku hospodaření ZŠ Klausova 2450 ve výši    140.744,48   Kč takto: - do fondu odměn    24.000,00   Kč - do rezervního fondu       116.744,48   Kč   7.    převod výsledku hospodaření ZŠ Kuncova 1580 ve výši    274.093,73   Kč takto: - do fondu odměn    219.274,00   Kč - do rezervního fondu    54.819,73   Kč   8.    převod výsledku hospodaření FZŠ Mezi Školami 2322 ve výši    151.518,80   Kč takto: - do fondu odměn    70.316,00    Kč - do rezervního fondu    81.202,80   Kč   9.    převod výsledku hospodaření ZŠ Mládí 135 ve výši    226.555,05   Kč takto:    - do fondu odměn       90.000,00   Kč - do rezervního fondu    136.555,05   Kč   10.  převod výsledku hospodaření ZŠ Mohylová 1963 ve výši    74.243,48   Kč takto: - do rezervního fondu    74.243,48   Kč   11.  převod výsledku hospodaření FZŠ Trávníčkova 1744 ve výši    71.142,74   Kč   takto:  - do rezervního fondu       71.142,74   Kč   12.    převod výsledku hospodaření MŠ Běhounkova 2300 ve výši    23.434,63   Kč takto: - do rezervního fondu    23.434,63   Kč   13.    převod výsledku hospodaření MŠ Běhounkova 2474 ve výši    6.095,00   Kč takto: - do fondu odměn    4.850,00   Kč - do rezervního fondu    1.245,00   Kč   14.    převod výsledku hospodaření MŠ Herčíkova 2190 ve výši    30.237,00   Kč takto: - do fondu odměn    24.100,00   Kč    - do rezervního fondu       6.137,00   Kč   15.    převod výsledku hospodaření MŠ Hostinského 1534 ve výši    19.762,00   Kč takto: - do rezervního fondu    19.762,00   Kč   16.    převod výsledku hospodaření MŠ Husníkova 2076 ve výši    4.080,00   Kč takto: - do rezervního fondu    4.080,00   Kč   17.    převod výsledku hospodaření MŠ Chlupova 1798 ve výši    30.408,00   Kč takto: - do fondu odměn    22.032,00   Kč - do rezervního fondu      8.376,00   Kč   18.  převod výsledku hospodaření    MŠ Chlupova 1799 ve výši    20.350,50   Kč takto: - do fondu odměn       8.688,00   Kč - do rezervního fondu    11.662,50   Kč    19.  převod výsledku hospodaření MŠ Klausova 2187 ve výši    88.479,85   Kč takto: - do fondu odměn    29.000,00   Kč - do rezervního fondu    59.479,85   Kč   20.   převod výsledku hospodaření MŠ Klausova 2188 ve výši       68.230,00   Kč  takto: - do fondu odměn    10.000,00   Kč - do rezervního fondu    58.230,00   Kč   21.    převod výsledku hospodaření MŠ Klausova 2449 ve výši    16.403,86   Kč takto: - do rezervního fondu    16.403,86   Kč   22.    převod výsledku hospodaření MŠ Mezi Školami 2323 ve výši       3.930,00   Kč takto: - do rezervního fondu    3.930,00   Kč   23.    převod výsledku hospodaření MŠ Mezi Školami 2482 ve výši    905,97   Kč takto: - do rezervního fondu    905,97   Kč   24.    převod výsledku hospodaření FMŠ Mohylová 1964 ve výši    53.658,00   Kč takto: - do rezervního fondu       53.658,00   Kč   25.    převod výsledku hospodaření MŠ Ovčí Hájek 2177 ve výši    5.240,00   Kč takto: - do rezervního fondu       5.240,00   Kč   26.    převod výsledku hospodaření MŠ Podpěrova 1880 ve výši    30.972,00   Kč takto: - do rezervního fondu    30.972,00   Kč   27.    převod výsledku hospodaření MŠ Trávníčkova 1747 ve výši    29.969,00   Kč  takto: - do fondu odměn    23.938,00   Kč - do rezervního fondu       6.031,00   Kč   28.    převod výsledku hospodaření MŠ Vlachova 1501 ve výši    25.482,00   Kč takto: - do fondu odměn    20.345,00   Kč    - do rezervního fondu    5.137,00   Kč   29.    převod výsledku hospodaření MŠ Vlasákova 955 ve výši    25.430,00   Kč takto:    - do fondu odměn    20.344,00   Kč - do rezervního fondu    5.086,00   Kč   30.    převod výsledku hospodaření MŠ Zázvorkova 1994 ve výši       33.018,00   Kč takto: - do fondu odměn    5.000,00   Kč - do rezervního fondu    28.018,00   Kč   31.    převod výsledku hospodaření MDDM Stodůlky, Bronzová 2572 ve výši    115.762,30   Kč takto: - do fondu odměn    20.000,00   Kč - do rezervního fondu    95.762,30   Kč 32. převod výsledku hospodaření   Střediska sociálních služeb Prahy 13 ve výši    674.390,61 Kč takto: - do fondu odměn    79.685,00  Kč - do rezervního fondu       594.705,61  Kč   32.    převod výsledků hospodaření        - správcovské firmy Centra a.s.    z let 2002-2005  ve výši    37.230.765,98 Kč      - správcovské firmy Ikon s.r.o.     z let 2002-2005 ve výši    2.238.126,43 Kč

 

 

Důvodová zpráva k závěrečnému účtu (dokument MS Word)
Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření (dokument MS Word)
Hlavní činnost MČ Praha 13 včetně příspěvkových organizací
Komentář k plnění rozpočtu (dokument MS Word)
Hospodaření hlavní činnosti v tabulkách (sešit MS Excel)
Zdaňovaná činnost MČ Praha 13 včetně správcovských firem
Rozbor hospodaření zdaňované činnosti (dokument MS Word)
Hospodaření zdaňované činnosti v tabulkách (sešit MS Excel)
Skutečné příjmy a výdaje zdaňované činnosti (sešit MS Excel)
Přehled pohledávek (sešit MS Excel)

 

Zveřejněno: 22.04.2009 – Admin Administrator ; Přečteno 6865 x
Vytisknout