Vážení občané,

na svém zasedání dne 25. dubna 2007 Zastupitelstvo městské části Praha 13 svým usnesením č. 060

schválilo 

Závěrečný účet
městské části Praha 13
za rok 2006.

Hospodaření MČ Praha 13 včetně organizací zřízených městskou částí a hospodaření jednotlivých firem spravujících bytový fond Prahy 13 jsou vám k dispozici a k nahlédnutí v budově radnice Prahy 13

  • v odboru kancelář starosty (organizačně administrativní oddělení, 5. patro)

  • v informační recepci radnice (přízemí)

nebo ke stažení níže na této stránce.

 

Ing. Gabriela Kloudová, MBA
zástupkyně starosty MČ Praha 13

 

Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2006 (roční rozbor hospodaření)

USNESENÍ č. 060 z 4. zasedání zastupitelstva MČ z 25.4.2007

ZASTUPITELSTVO městské části Praha 13 schvaluje

závěrečný účet hospodaření MČ Praha 13 za  rok  2006 (roční rozbor hospodaření hlavní činnosti, příspěvkových organizací, zdaňované činnosti MČ Praha 13 a správcovských firem včetně finančního vypořádání za rok 2005, zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, návrhu na rozdělení hospodářského výsledku  ZŠ, MŠ, MDDM a SSS do fondu odměn a do fondu rezervního a vypořádání hospodářského výsledku SF Centra, Ikon a Intergate) v následujících objemech:

1.  hospodaření hlavní činnosti MČ Praha 13 za rok 2006 v těchto objemech:

Příjmy celkem:       523.686.220,-   Kč Výdaje celkem:    516.228.930,-   Kč Přebytek:    7.457.290,-   Kč

2.   hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem za rok 2006 v těchto objemech:

 Výnosy:    266.514.140,-   Kč  Náklady:    211.360.720,-   Kč  Zisk:    55.153.420,-   Kč

3.  finanční vypořádání za rok 2006 viz důvodová zpráva

 

4.  návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku z roku 2006 za jednotlivé ZŠ, MŠ,  MDDM Stodůlky a Střediska sociálních služeb Prahy 13 a vypořádání hospodářského výsledku správcovských firem Centra, Ikon a Intergate takto:

 

1.    převod výsledku hospodaření FZŠ Brdičkova 1878 ve výši              38.761,68   Kč takto: - do rezervního fondu           38.761,68   Kč   2.    převod výsledku hospodaření ZŠ Bronzová 2027 ve výši            455.716,20   Kč takto: - do fondu odměn             114.000,-   Kč - do rezervního fondu             341.716,20   Kč    3.   převod výsledku hospodaření FZŠ Fingerova 2186 ve výši            266.035,47   Kč takto:    - do fondu odměn              159.621,-   Kč - do rezervního fondu             106.414,47   Kč     4.   převod výsledku hospodaření FZŠ Chlupova 1800 ve výši               55.124,-   Kč takto:    - do fondu odměn                27.562,-   Kč - do rezervního fondu            27.562,-   Kč   5.    převod výsledku hospodaření ZŠ Janského 2189 ve výši            203.371,30   Kč takto:  - do fondu odměn              122.023,-   Kč - do rezervního fondu           81.348,30   Kč   6.    převod výsledku hospodaření a zůstatku dotace ZŠ Klausova 2450 ve výši              33.081,33   Kč takto: - do fondu odměn                21.800,-   Kč - do rezervního fondu            5.484,30  Kč - vrácení zřizovateli                5.797,03  Kč   7.    převod výsledku hospodaření ZŠ Kuncova 1580 ve výši            299.305,10   Kč takto: - do fondu odměn              239.444,-   Kč - do rezervního fondu           59.861,10   Kč   8.    převod zůstatku dotace FZŠ Mezi Školami 2322 ve výši            4.627,56   Kč takto: - vrácení zřizovateli                4.627,56   Kč   9.    převod výsledku hospodaření ZŠ Mládí 135 ve výši             270.065,09   Kč takto:    - do fondu odměn              200.000,-   Kč - do rezervního fondu           70.065,09   Kč   10.  převod výsledku hospodaření ZŠ Mohylová 1963 ve výši               72.664,-   Kč takto: - do rezervního fondu            72.664,-   Kč   11.  převod výsledku hospodaření FZŠ Trávníčkova 1744 ve výši          92.733,04   Kč takto:  - do rezervního fondu           92.733,04   Kč   12.    převod výsledku hospodaření MŠ Běhounkova 2300 ve výši           48.727,-   Kč takto: - do fondu odměn                10.000,-   Kč - do rezervního fondu            38.727,-   Kč   13.    převod výsledku hospodaření MŠ Běhounkova 2474 ve výši           7.146,-   Kč takto: - do rezervního fondu            7.146,-   Kč   14.    převod výsledku hospodaření MŠ Herčíkova 2190 ve výši              36.794,50   Kč takto: - do fondu odměn                29.000,-   Kč - do rezervního fondu            7.794,50   Kč   15.    převod výsledku hospodaření MŠ Horákova 2064 ve výši               28.056,-   Kč takto: - do rezervního fondu            28.056,-   Kč   16.    převod výsledku hospodaření MŠ Hostinského 1534 ve výši           25.672,-   Kč takto: - do rezervního fondu            25.672,-   Kč   17.    převod výsledku hospodaření MŠ Husníkova 2076 ve výši               3.630,-   Kč takto: - do rezervního fondu            3.630,-   Kč   18.    převod výsledku hospodaření MŠ Chlupova 1798 ve výši               31.045,-   Kč takto: - do fondu odměn                5.000,-   Kč - do rezervního fondu            26.045,-   Kč   19.  převod výsledku hospodaření MŠ Chlupova 1799 ve výši              51.649,50   Kč takto: - do fondu odměn                15.000,-   Kč - do rezervního fondu           36.649,50   Kč   20.  převod výsledku hospodaření MŠ Klausova 2187 ve výši               37.260,-   Kč takto: - do fondu odměn                29.800,-   Kč - do rezervního fondu            7.460,-   Kč   21.  převod výsledku hospodaření MŠ Klausova 2188 ve výši               70.140,-   Kč takto: - do fondu odměn                15.000,-   Kč - do rezervního fondu            55.140,-   Kč   22. převod výsledku hospodaření MŠ Mezi Školami 2323 ve výši            10.810,-   Kč takto: - do rezervního fondu            10.810,-   Kč   23. převod výsledku hospodaření MŠ Mezi Školami 2482 ve výši            4.700,-   Kč takto: - do fondu odměn              .   3.500,-   Kč - do rezervního fondu            1.200,-   Kč   24. převod výsledku hospodaření FMŠ Mohylová 1964 ve výši           52.608,-   Kč takto: - do fondu odměn                26.304,-   Kč - do rezervního fondu            26.304,-   Kč   25. převod výsledku hospodaření MŠ Ovčí Hájek 2177 ve výši            2.740,-   Kč takto: - do rezervního fondu            2.740,-   Kč   26. převod výsledku hospodaření MŠ Podpěrova 1880 ve výši               31.302,-   Kč takto:   - do fondu odměn                25.040,-   Kč - do rezervního fondu            6.262,-   Kč     27. převod výsledku hospodaření MŠ Trávníčkova 1747 ve výši           29.897,-   Kč takto: - do fondu odměn                23.917,-   Kč - do rezervního fondu            5.980,-   Kč   28. převod výsledku hospodaření MŠ Vlachova 1501 ve výši              26.179,98   Kč takto: - do fondu odměn                20.944,-   Kč - do rezervního fondu            5.235,98   Kč   29. převod výsledku hospodaření MŠ Vlasákova 955 ve výši               85.462,98   Kč takto: - do rezervního fondu           85.462,98   Kč   30. převod výsledku hospodaření MŠ Zázvorkova 1994 ve výši          23.016,47   Kč takto: - do rezervního fondu           23.016,47   Kč   31. převod výsledku hospodaření MDDM Stodůlky, Bronzová 2572 ve výši     281.208,52   Kč takto: - do fondu odměn              100.000,-   Kč - do rezervního fondu             181.208,52   Kč   32. převod výsledku hospodaření   Střediska sociálních služeb Prahy 13 ve výši    24.531,99   Kč takto:    -do rezervního fond    24.531,99   Kč   33. převod výsledků hospodaření     zdaňované činnosti do rozpočtu MČ Praha 13 za rok 2006 takto: - od správcovské firmy Centra a.s.    ve výši    24.169.791,-   Kč - od správcovské firmy Ikon s.r.o.       ve výši      2.666.882,-  Kč - od správcovské firmy Intergate s.r.o.    ve výši      1.210.866,-  Kč.  
Důvodová zpráva k závěrečnému účtu (dokument MS Word)
Hlavní činnost
Komentář k plnění příjmů a výdajů (dokument MS Word)
Hospodaření hlavní činnosti v tabulkách (sešit MS Excel)
Příspěvkové organizace
Hospodaření příspěvkových organizací v tabulkách (sešit MS Excel)
Zdaňovaná činnost
Rozbor hospodaření zdaňované činnosti (dokument MS Word)
Hospodaření zdaňované činnosti v tabulkách (sešit MS Excel)
Skutečné příjmy a výdaje zdaňované činnosti (sešit MS Excel)
Přehled pohledávek (sešit MS Excel)

 

Zveřejněno: 22.04.2009 – Admin Administrator ; Přečteno 8056 x
Vytisknout