Vážení občané,

na svém zasedání dne 23.  dubna 2008 Zastupitelstvo městské části Praha 13 svým usnesením č. 203

schválilo 

Závěrečný účet
městské části Praha 13
za rok 2007.

Hospodaření MČ Praha 13 včetně organizací zřízených městskou částí a hospodaření jednotlivých firem spravujících bytový fond Prahy 13 jsou vám k dispozici a k nahlédnutí v budově radnice Prahy 13

  • v ekonomickém odboru ÚMČ Praha13 (4. patro)

  • v informační recepci radnice (přízemí)

nebo ke stažení níže na této stránce.

 

Ing. Gabriela Kloudová, MBA
zástupkyně starosty MČ Praha 13

 

Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2007 (roční rozbor hospodaření)

USNESENÍ č. 203 z 9. zasedání zastupitelstva MČ z 23.4.2008

 

ZASTUPITELSTVO městské části Praha 13  schvaluje

závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2007  (roční rozbor hospodaření hlavní činnosti, příspěvkových organizací, zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem,   včetně finančního vypořádání za rok 2007, zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, návrhu na rozdělení hospodářského výsledku  ZŠ, MŠ, MDDM, SSS do fondu odměn a do fondu rezervního a vypořádání hospodářského výsledku SF Centra a Ikon)

 

1.    závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2007 v těchto objemech:

Příjmy celkem:    480.218.340,00   Kč

    Výdaje celkem:    462.695.760,00   Kč

    Přebytek:    17.522.580,00   Kč

 

2.   hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem MČ Praha   

    13 za rok 2007 v těchto objemech:

    Výnosy:    1.311.152.996,00   Kč

    Náklady:    669.225.332,00   Kč

    Zisk:    641.927.664,00   Kč

 

3.    finanční vypořádání za rok 2007 viz důvodová zpráva

4.    návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku z roku 2007 za jednotlivé ZŠ, MŠ,  MDDM Stodůlky a Střediska sociálních služeb Prahy 13 a vypořádání hospodářského výsledku správcovských firem Centra a Ikon takto:

 

1.    převod výsledku hospodaření

FZŠ Brdičkova 1878 ve výši               226.736,97   Kč

takto:

- do fondu odměn               181.389,00   Kč

- do rezervního fondu            45.347,97   Kč

 

2.    převod výsledku hospodaření

ZŠ Bronzová 2027 ve výši            381.677,00   Kč

takto:

- do fondu odměn              305.000,00   Kč

- do rezervního fondu            76.677,00   Kč

 

 3.   převod výsledku hospodaření

FZŠ Fingerova 2186 ve výši             299.510,93   Kč

takto:   

- do fondu odměn             239.610,00   Kč

- do rezervního fondu           59.900,93   Kč 

 

 4.   převod výsledku hospodaření

FZŠ Chlupova 1800 ve výši               45.434,00   Kč

takto:   

- do fondu odměn               36.300,00   Kč

- do rezervního fondu            9.134,00   Kč

 

5.    převod výsledku hospodaření

ZŠ Janského 2189 ve výši             194.194,64   Kč

takto: 

- do fondu odměn             110.722,00   Kč

- do rezervního fondu           83.472,64   Kč

 

6.    převod výsledku hospodaření

ZŠ Klausova 2450 ve výši               73.799,29   Kč

takto:

- do fondu odměn               59.000,00   Kč

- do rezervního fondu           14.799,29   Kč

 

7.    převod výsledku hospodaření

FZŠ Mezi Školami 2322 ve výši           46.372,28   Kč

takto:

- do fondu odměn               23.186,00   Kč

- do rezervního fondu    23.186,28   Kč

 

8.    převod výsledku hospodaření

ZŠ Mládí 135 ve výši             376.668,69   Kč

takto:   

- do fondu odměn             301.334,00   Kč

- do rezervního fondu           75.334,69   Kč

 

 9.  převod výsledku hospodaření

ZŠ Mohylová 1963 ve výši               72.190,00   Kč

takto:

- do rezervního fondu           72.190,00   Kč

 

10.  převod výsledku hospodaření

FZŠ Trávníčkova 1744 ve výši            119.757,97   Kč

takto: 

- do fondu odměn     30.000,00   Kč

- do rezervního fondu           89.757,97   Kč

 

11.  převod výsledku hospodaření

MŠ Běhounkova 2300 ve výši           84.060,65   Kč

takto:

- do fondu odměn               30.000,00   Kč

- do rezervního fondu           54.060,65   Kč

 

12.    převod výsledku hospodaření

MŠ Herčíkova 2190 ve výši               44.714,60   Kč

takto:

- do fondu odměn               35.768,00   Kč

- do rezervního fondu            8.946,60   Kč

 

13.    převod výsledku hospodaření

MŠ Hostinského 1534 ve výši           29.128,00   Kč

takto:

- do rezervního fondu           29.128,00   Kč

 

14.    převod výsledku hospodaření

MŠ Husníkova 2076 ve výši               50.039,43   Kč

takto:

- do fondu odměn    15.012,00   Kč       

- do rezervního fondu           35.027,43   Kč

 

15.    převod výsledku hospodaření

MŠ Chlupova 1798 ve výši               44.931,42   Kč

takto:

- do fondu odměn               20.000,00   Kč

- do rezervního fondu           24.931,42   Kč

 

16.  převod výsledku hospodaření

MŠ Chlupova 1799 ve výši             124.870,00   Kč

takto:

- do fondu odměn               35.000,00   Kč

- do rezervního fondu           89.870,00   Kč

 

17.  převod výsledku hospodaření

MŠ Klausova 2187 ve výši               32.700,00   Kč

takto:

- do fondu odměn               26.000,00   Kč

- do rezervního fondu            6.700,00   Kč

 

18.  převod výsledku hospodaření

MŠ Klausova 2188 ve výši               69.845,00   Kč

takto:

- do fondu odměn               20.950,00   Kč

- do rezervního fondu           48.895,00   Kč

 

19.  převod výsledku hospodaření

MŠ Klausova 2449 ve výši    47.571,50   Kč

takto:

- do rezervního fondu    47.571,50   Kč

 

20.    převod výsledku hospodaření

MŠ Mezi Školami 2323 ve výši           16.410,00   Kč

takto:

- do fondu odměn    5.000,00   Kč

- do rezervního fondu           11.410,00   Kč

 

21.    převod výsledku hospodaření

MŠ Mezi Školami 2482 ve výši            6.290,00   Kč

takto:

- do fondu odměn                5.000,00   Kč

- do rezervního fondu            1.290,00   Kč

 

22.   převod výsledku hospodaření

FMŠ Mohylová 1964 ve výši           49.692,00   Kč

takto:

- do fondu odměn               20.000,00   Kč

- do rezervního fondu           29.692,00   Kč

 

23.   převod výsledku hospodaření

MŠ Ovčí Hájek 2177 ve výši            4.390,00   Kč

takto:

- do rezervního fondu            4.390,00   Kč

 

24.   převod výsledku hospodaření

MŠ Podpěrova 1880 ve výši               34.812,00   Kč

takto:

- do fondu odměn               27.800,00   Kč

- do rezervního fondu            7.012,00   Kč

 

25.   převod výsledku hospodaření

MŠ Trávníčkova 1747 ve výši           98.315,00   Kč

takto:

- do fondu odměn               49.158,00   Kč

- do rezervního fondu           49.157,00   Kč

 

26.   převod výsledku hospodaření

MŠ Vlachova 1501 ve výši               26.947,00   Kč

takto:

- do fondu odměn               18.866,00   Kč

- do rezervního fondu            8.081,00   Kč

 

27.   převod výsledku hospodaření

MŠ Vlasákova 955 ve výši               28.048,00   Kč

takto:

 

- do fondu odměn    22.438,00   Kč

- do rezervního fondu            5.610,00   Kč

 

28.   převod výsledku hospodaření

MŠ Zázvorkova 1994 ve výši           39.631,00   Kč

takto:

- do fondu odměn    15.000,00   Kč

- do rezervního fondu           24.631,00   Kč

 

29.   převod výsledku hospodaření

MDDM Stodůlky, Bronzová 2572 ve výši     203.809,03   Kč

takto:

- do fondu odměn             120.000,00   Kč

- do rezervního fondu           83.809,03   Kč

   

30. převod výsledku hospodaření  

Střediska sociálních služeb Prahy 13 ve výši    15.333,82   Kč

takto:   

- do rezervního fondu    15.333,82   Kč

   

31. převod výsledků hospodaření

    zdaňované činnosti do rozpočtu MČ Praha 13 za rok 2007 takto:

- od správcovské firmy Centra a.s.

   ve výši    21.081.156,51   Kč

- od správcovské firmy Ikon s.r.o.       

   ve výši    4.723.672,97  Kč.

 

Důvodová zpráva k závěrečnému účtu (dokument MS Word)
Hlavní činnost
Komentář k plnění příjmů a výdajů (dokument MS Word)
Hospodaření hlavní činnosti v tabulkách (sešit MS Excel)
Příspěvkové organizace
Hospodaření příspěvkových organizací v tabulkách (sešit MS Excel)
Zdaňovaná činnost
Rozbor hospodaření zdaňované činnosti (dokument MS Word)
Hospodaření zdaňované činnosti v tabulkách (sešit MS Excel)
   
Zveřejněno: 10.03.2011 – Michaela Vítková ; Přečteno 8351 x
Vytisknout