Základní škola Janského je jednou z 10 základních škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 13. Během minulých dvou měsíců se zde realizovala kompletní výměna všech svítidel a žáci i učitelé teď pracují pod zdravějším a provozně úspornějším osvětlením.

 „Výměna světel za úspornější a také zdravější je především v této době více než třeba. Podobné projekty postupně realizujeme i v dalších školních budovách. Celková investice ve výši dvou milionů korun se i s ohledem na ceny energií vyplatí, protože nová světla jsou energeticky méně náročná, a navíc zdravější pro žáky i pedagogy,“ sdělil starosta MČ Praha 13 David Vodrážka.

 „Naše škola je nyní osvětlena speciálně vyrobenými světelnými tělesy nové generace LED diod s velmi příznivým spektrem, které blížícímu se dennímu slunečnímu záření. Bylo namontováno přes 1000 kusů světelných těles, která poslouží k lepšímu prostředí našich žáků i učitelů nejen při výuce,“ vysvětluje ředitel školy Jan Havlíček a dodává: “Velmi si cením pomoci radnice, která bezúročně zajistila nezbytné finance na instalaci nového osvětlení. Protože nové technologie jsou oproti stávajícím energeticky nízkonákladové, víme, že se náklady vrátí zpět na úspoře elektrické energie.“

   „Podpora nových technologií ve školách ze strany radnice je velmi důležitá, s přicházejícím zimním obdobím se právě kvalita osvětlení stává velmi aktuální. Nové LED osvětlení v celé škole je dalším úspěšným projektem, který jsme v úzké spolupráci s vedením školy realizovali, dodala místostarostka Marcela Plesníková

ZŠ Jánského zdravé osvětleníZŠ Jánského zdravé osvětleníZŠ Jánského zdravé osvětleníZŠ Jánského zdravé osvětleníZŠ Jánského zdravé osvětlení
Vytisknout