Magistrát hlavního města Prahy zvýšil poplatky za svoz odpadu. Vedení městské části Praha 13 s novou sazbou zásadně nesouhlasilo, nejvíce se totiž dotkne obyvatel sídlišť.

Magistrát hlavního města Prahy od ledna upravil ceny za svoz komunálního odpadu a bohužel, nejvíce zdražení dopadne na obyvatele sídlišť. Dosud Pražané platili 25 až 75 haléřů za litr odpadu, a to podle velikosti nádoby a četnosti svozu. Od 1. ledna 2022 ale platí jednotná sazba pro všechny – padesát haléřů za litr. Cena vyplývá z novely obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za svoz komunálního odpadu, kterou 16. prosince projednalo zastupitelstvo hlavního města.

„Změny sazeb jsou vázané na velikost nádob, jednoznačně nejvíce budou muset sáhnout do kapsy obyvatelé sídlišť, kteří zaplatí až dvojnásobek současné částky. Proti tomuto rozhodnutí jsme se na zastupitelstvu jednoznačně postavili, a to bez ohledu na politickou příslušnost zastupitelů z Prahy 13,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka a dodal „Není fér nejvíce zdražit svoz odpadu obyvatelům sídlišť, kde žije nejvíce lidí, a tedy je logicky třeba na odpady používat kontejnery.“

Například dům na sídlišti, který má přistaveny největší kontejnery s objemem 1100 litrů se svozem třikrát týdně, dosud platil asi 46 000 korun ročně. Nově by to mělo být 85 800 korun. Původní sazby také byly vázané na velikost nádob a reflektovaly skutečné náklady na odvoz odpadu, protože vyšší sazby se týkaly menších nádob, u kterých bylo za stejné dopravní náklady svezeno méně odpadu. 

Není žádným tajemstvím, že svoz komunálního odpadu všude na sídlištích s sebou přináší řadu těžkostí a zvýšením poplatku na dvojnásobek se situace nijak nezlepší. Naopak, reálně hrozí vznik dalších černých skládek a hromadění odpadků kolem kontejnerů,“ dodala místostarostka Marcela Plesníková.

Vytisknout