Městská část Praha 13 se v jednotlivých obytných oblastech snažila ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy zklidňovat automobilovou dopravu vyznačením zón s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/hod. Poslední lokalitou, kde tyto úpravy nejsou provedeny, je sídliště a stará zástavba ve Stodůlkách. Z důvodu úsporných opatření doposud nemohl správce pozemních komunikací na sídlišti Stodůlky, Technická správa komunikací hlavního města Prahy a. s., dopravní opatření realizovat, proto se Městská část Praha 13 v letošním roce rozhodla vyznačit zóny s dopravním omezením pouze na svých svěřených pozemních komunikacích, v lokalitě starých Stodůlek – sever. Úprava dopravního omezení bude realizována do konce srpna 2017. Dokumentace s úpravami je přístupná na webových stránkách v sekci Doprava - Změny dopravního značení, pod názvem „Stodůlky Lužiny – 1. část – sever“.

Starší články


Přílohy - oblasti změn dopravního značení (všechny přílohy jsou ve formátu pdf):

VELKÁ OHRADA - JIH

VELKÁ OHRADA - SEVER


SÍDLIŠTĚ LUŽINY LUKA - 1. ČÁST - BELLUŠOVA, NEÚSTUPNÉHO, HOLÝŠOVSKÁ

SÍDLIŠTĚ LUŽINY LUKA - 2. ČÁST - FANTOVA, TRÁVNIČKOVA, KETTNEROVA

SÍDLIŠTĚ LUŽINY LUKA - 3. ČÁST - PÍŠKOVA, ZVONCOVITÁ, MODRÁ, BÖHMOVA

SÍDLIŠTĚ LUŽINY LUKA - 4. ČÁST - AMFOROVÁ, BRDIČKOVA

SÍDLIŠTĚ LUŽINY LUKA - 5. ČÁST - U-JEZERA, SEZEMÍNSKÁ, BRONZOVÁ

STODŮLKY(ZÁPAD) - 1. ČÁST - SEVER

STODŮLKY(ZÁPAD) - 2. ČÁST - STŘED

STODŮLKY(ZÁPAD) - 3. ČÁST - JIH

STODŮLKY LUŽINY - 1. ČÁST - SEVER

STODŮLKY LUŽINY - 2. ČÁST - JIH

STODŮLKY LUŽINY - 3. ČÁST - VÝCHOD

NOVÉ BUTOVICE - 1. ČÁST - SEVER

NOVÉ BUTOVICE - 2. ČÁST - STŘED

NOVÉ BUTOVICE - 3. ČÁST - JIH

HÁJE - 1. ČÁST - JIHOVÝCHOD

HÁJE - 2. ČÁST - JIHOZÁPAD

HÁJE - 3. ČÁST - STŘED

HÁJE - 4. ČÁST - SEVER

Vytisknout