Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MATRICE ZNAKU ořez 60x65 px Tisková zpráva
25. 4. 2017


 

V sobotu 29. dubna 2017 dochází k trvalým změnám v městské hromadné dopravě, které se týkají městské části Praha 13. Jedná se především o provoz metra linky A v úseku Petřiny – Nemocnice Motol a zkrácení autobusové linky 184. 

Změny, které na základě vyhodnocení efektivity dopravy provedl ROPID – Pražská integrovaná doprava, reflektují současnou nepříjemnou situaci, kdy linka 184 nabírá v průměru více než desetiminutové zpoždění téměř na všech spojích ve směru z Hradčanské na Velkou Ohradu. Rovněž zohledňují požadavky cestujících na intenzivnější dopravní obslužnost metra linky A.

Změny na lince metra A

Současný provoz metra byl v úseku Petřiny – Nemocnice Motol v pracovních dnech od 5.30 – 20.00 hodin zajišťován pouze každou druhou soupravou. Tato situace je už od dubna 2015, kdy byl provoz nových stanic zahájen, kritizována hlavně z důvodu dlouhých intervalů mezi jednotlivými navazujícími soupravami metra, které v dopoledních hodinách dosahují až 10 minut. Negativně byl veřejností vnímán také fakt, že pásmový provoz je realizován v době, kdy jsou nejčastější návštěvy Fakultní nemocnice Motol. Dle komplexního dopravního průzkumu využívá stanici metra Nemocnice Motol více než 23 tisíc cestujících, a proto bude zkrácení intervalů metra v pracovní dny o polovinu.

Na celkovou nepříznivou dopravní situaci má rovněž vliv zmiňované zdržení autobusových spojů v oblasti Prahy 6, které souvisí s otevřením tunelového komplexu Blanka.  Dochází tím k přirozenému odlivu cestujících z autobusové dopravy do metra.

Zkrácení linky 184

Otevření metra A v dubnu 2015 mělo přímý vliv na zaplněnost autobusů linky 184. Docházelo k úbytku cestujících, kteří od Nemocnice Motol pokračovali dále metrem. Provedené přepravní průzkumy mezi dubnem a zářím 2015 potvrdily, že v pracovních dnech mezi 7 a 19 hodinou poklesla poptávka na linkách 180 a 184 v prostoru Patočkovy ulice o více než 30 %. Během víkendů byl každý spoj obou linek během dne vytížen v průměru pouze mezi 10 až 15 % nabízené kapacity. Výsledkem pak bylo omezení linky 184 mezi zastávkami Vypich a Hradčanská s platností od 31. října 2015. Toto omezení znamenalo provoz pouze každého druhého spoje ve zmíněném úseku.

Od 29. dubna 2017 bude každá souprava metra na lince A zajíždět až do stanice Motol, což s sebou ponese zvýšení nákladů ve výši okolo 18 milionů Kč ročně. Očekává se, že vytíženost linky 184 tímto opatřením ještě více klesne a povede k přesunu cestujících z autobusů do metra. Je tedy nutné zohlednit skutečnou nabídku a poptávku po autobusových spojích.

Aby bylo možné zajistit opravdu kvalitní a efektivní dopravu v rámci celé Prahy, dojde k trvalému zkrácení linky 184. Tato bude od konce dubna končit ve stanici Vypich. Ušetřené finanční prostředky budou investovány do posílení spojů metra A. Vedení městské části Praha 13 dlouhodobě poukazuje na zpožďování spojů jedoucích do Nových Butovic, což následně způsobuje nárazové přeplňování spojů linky 142 ve směru do sídliště Velká Ohrada. Ukončení všech spojů linky 184 ve stanici Vypich výrazně zlepší pravidelnost v jejím nejzatíženějším úseku Nemocnice Motol – Nové Butovice – Velká Ohrada.

Rovněž bylo vyhověno dlouhodobému požadavku městské části Praha 13 na zajíždění autobusů zmiňované linky do terminálu Nové Butovice v obou směrech. Pro zajištění dostatečné kapacity hromadné dopravy v lokalitě kolem Patočkovy ulice dojde ke zkrácení intervalů autobusové linky 180.

 

Eva Libigerová
tisková mluvčí městské části

 

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail:libigerovae[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz

 

Vytisknout