Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 1
Hostinského 1537, 1538, 1539, 1540
Obytné domy:    Kč 42 395 894,-
Pozemky pod nimi:    2 060 740,-
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC1 činí:   Kč 6 459,-
Průměrná cena pozemku odpovídající 1 m2 bytové plochy činí:   Kč 315,-
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 2
Vackova 1552,  Kálikova 1553, 1554, 1555, 1556
Obytné domy:    Kč 53 286 415,-
Pozemky pod nimi:    2 670 360,-
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC2 činí:   Kč 6 549,-
Průměrná cena pozemku odpovídající 1 m2 bytové plochy činí:   Kč 328,-
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 3
Fantova 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756
Obytné domy:    Kč 44 627 400,-
Pozemky pod nimi:    nejsou svěřeny do správy MČ Praha 13
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC3 činí:   Kč 6 088,-
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 4
Fantova 1760, 1761
Obytné domy:    Kč 32 564 525,-
Pozemky pod nimi:    nejsou svěřeny do správy MČ Praha 13
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC4 činí:   Kč 8 299,-
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 5
Trávníčkova 1764, 1765, 1766
Obytné domy:    Kč 47 182 006,-
Pozemky pod nimi:    453 900,- pod č.p. 1764
Pozemky pod č.p. 1765 a 1766 nejsou svěřeny do správy MČ Praha 13
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC5 činí:   Kč 6 865,-
Průměrná cena pozemku odpovídající 1 m2 bytové plochy činí:   Kč 66,-
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 6
Trávníčkova 1767, 1768, 1769, 1770, 1771
Obytné domy:    Kč 76 065 235,-
Pozemky pod nimi:    nejsou svěřeny do správy MČ Praha 13
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC6 činí:   Kč 6 485,-
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 7
Trávníčkova 1772, 1773,1774, 1775, 1776
Obytné domy:    Kč 69 078 735,-
Pozemky pod nimi:    477 700,- pod č.p. 1772
Pozemky pod č.p. 1773,1774,1775,1776 nejsou svěřeny do správy MČ Praha 13
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC7 činí:   Kč 6 361,-
Průměrná cena pozemku odpovídající 1 m2 bytové plochy činí: Kč 44,-
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 8
Fantova 1780, 1781, 1782, 1783, 1784
Obytné domy:    Kč 43 051 480,-
Pozemky pod nimi:    nejsou svěřeny do správy MČ Praha 13
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC8 činí:   Kč 5 913,-
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 9
Fantova 1785, 1786, 1787
Obytné domy:    Kč 27 340 295,-
Pozemky pod nimi:    nejsou svěřeny do správy MČ Praha 13
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC9 činí:   Kč 6 199,-
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 10
Bellušova 1818,1819,1820,1821,1822,1823
Obytné domy:    Kč 78 324 863,-
Pozemky pod nimi:    nejsou svěřeny do správy MČ Praha 13
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC10 činí:   Kč 6 292,-
 
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 11
Bellušova 1824,1825,1826
Obytné domy:    Kč 43 611 833,-
Pozemky pod nimi:    nejsou svěřeny do správy MČ Praha 13
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC 11 činí:   Kč 6.290,-
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 12
Neústupného 1835,1836,1837
Obytné domy:    Kč 46 539 547,-
Pozemky pod nimi:    nejsou svěřeny do správy MČ Praha 13
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC 12 činí:    Kč 6 619,-
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 13
Neústupného 1838,1839,1840,1841,1842
Obytné domy:    Kč 76 914 341,-
Pozemky pod nimi:    nejsou svěřeny do správy MČ Praha 13
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC 13 činí:    Kč 6 612,-
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 14
Bellušova 1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874,1875
Obytné domy:    Kč 58 090 408,-
Pozemky pod nimi:    nejsou svěřeny do správy MČ Praha 13
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC 14 činí:    Kč 5 924,-
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 15
Píškova 1950,1951,1952,1953,1954,1955
Obytné domy:    Kč 74 817 465,-
Pozemky pod nimi:    Kč   2 767 600,-
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC 15 činí:    Kč 6 102,-
Průměrná cena pozemku odpovídající 1 m2 bytové plochy činí:  Kč 226,-
 
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 16
Píškova 1956,1957,1958
Obytné domy:    Kč 42 908 813,-
Pozemky pod nimi:    Kč   1 390 600,-
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC 16 činí:    Kč 6 344,-
Průměrná cena pozemku odpovídající 1 m2 bytové plochy činí:  Kč 206,-
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 17
Zázvorkova 1995,1996,1997,1998,1999
Obytné domy:    Kč 71 072 183,-
Pozemky pod nimi:    nejsou svěřeny do správy MČ Praha 13
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC 17 činí:    Kč 6 081,-
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 18
Zázvorkova 2000,2001
Obytné domy:    Kč 27 449 283,-
Pozemky pod nimi:    nejsou svěřeny do správy MČ Praha 13
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC 18 činí:    Kč 6 061,-
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 19
Zázvorkova 2002,2003
Obytné domy:    Kč 27 877 762,-
Pozemky pod nimi:    nejsou svěřeny do správy MČ Praha 13
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC 19 činí:    Kč 6 118,-
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 20
Zázvorkova 2004,2005,2006
Obytné domy:    Kč 42 444 723,-
Pozemky pod nimi:    nejsou svěřeny do správy MČ Praha 13
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC 20 činí:    Kč 6 106,-
 
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 21
Zázvorkova 2007,2008,2009
Obytné domy:    Kč 43 055 042,-
Pozemky pod nimi:    nejsou svěřeny do správy MČ Praha 13
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC 21 činí:    Kč 6 258,-
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 22
Bronzová 2013,2014
Obytné domy:    Kč 29 185 093,-
Pozemky pod nimi:    Kč    919 700,-
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC 22 činí:    Kč 6 403,-
Průměrná cena pozemku odpovídající 1 m2 bytové plochy činí:   Kč    202,-
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 23
Bronzová 2015,2016,2017,2018
Obytné domy:    Kč 56 993 724,-
Pozemky pod nimi:    Kč   1 871 700,-
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC 23 činí:    Kč 6 356,-
Průměrná cena pozemku odpovídající 1 m2 bytové plochy činí:    Kč    209,-
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 24
Bronzová 2019,2020
Obytné domy:    Kč 27 888 213,-
Pozemky pod nimi:    Kč    916 300,-
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC 24 činí:    Kč 6 107,-
Průměrná cena pozemku odpovídající 1 m2 bytové plochy činí:    Kč    201,-
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 25
Bronzová 2024,2025,2026
Obytné domy:    Kč 43 104 260,-
Pozemky pod nimi:    Kč   1 417 800,-
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC 25 činí:    Kč 6 292,-
Průměrná cena pozemku odpovídající 1 m2 bytové plochy činí:    Kč    207,-
 
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 26
Sezemínská 2029
Obytný dům:    Kč 27 648 937,-
Pozemek pod ním:    není svěřen do správy MČ Praha 13
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC 26 činí:    Kč 6 204,-
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 27
Sezemínská (U Jezera) 2030
Obytný dům:    Kč 28 594 634,-
Pozemek pod ním:    není svěřen do správy MČ Praha 13
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC 27 činí:    Kč 6 413,-
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 28
U Jezera 2039,2040,2041,2042
Obytné domy:    Kč 59 351 789,-
Pozemky pod nimi:    Kč   1 844 500,-
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC 28 činí:   Kč  6 509,-
Průměrná cena pozemku odpovídající 1 m2 bytové plochy činí:    Kč    202,-
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 29
Kettnerova 2052,2053
Obytné domy:    Kč 28 553 277,-
Pozemky pod nimi:    Kč    928 200,-
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC 29 činí:    Kč 6 236,-
Průměrná cena pozemku odpovídající 1 m2 bytové plochy činí:    Kč   203,-
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 30
Kettnerova 2054,2055,2056,2057
Obytné domy:    Kč 58 451 033,-
Pozemky pod nimi:    Kč   1 387 200,-
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC 30 činí:    Kč 6 470,-
Průměrná cena pozemku odpovídající 1 m2 bytové plochy činí:    Kč    154,-
 
Znalecký posudek o ceně technologického celku č. 31
Husníkova 2083,2085,2086,2087
Obytné domy:    Kč 41 321 897,-
Pozemky pod nimi:    nejsou svěřeny do správy MČ Praha 13
Průměrná cena za m2 bytové plochy v TC 31 činí:    Kč 6 159,-

 

Zveřejněno: 13.04.2007 – Admin Administrator ; Přečteno 25471 x
Vytisknout