Využijte možnosti odevzdat pneumatiky v rámci zpětného odběru.

Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností stanovuje výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Místa zpětného odběru pneumatik musí být stejně dostupná jako místa prodeje pneumatik, což znamená, že se musí jednat také o místa veřejně přístupná. Místa zpětného odběru musí být viditelně označena a zpětný odběr musí probíhat bez nároku na úplatu (zdarma), bez ohledu na značku či bez vázanosti na koupi nové pneumatiky.

Pneumatika není komunální odpad a její odstranění platí již občan v ceně zakoupeného produktu. Proto je žádoucí, aby pneumatika byla co nejkratší cestou vrácena zpět výrobci a nekončila jako odpad ve sběrném dvoře (za poplatek) nebo jako černá skládka. Pneumatiky odevzdávejte bez disků, v rámci možnosti čisté.

Použitá pneumatika, vybraná systémem ELTMA, je zpracovatelem rozdrcena, a poté se použije k výrobě např. dětských hřišť, sportovišť a tlumících podložek.

Seznam míst zpětného odběru pneumatik kolektivního systému ELTMA naleznete na: https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu. Síť sběrných míst se neustále rozšiřuje, proto pro aktuální informaci vždy navštivte tyto stránky.

V případě, že bude využijete některé z uvedených míst zpětného odběru a budete odmítnuti nebo se setkáte s problémy při provedení zpětného odběru ze strany provozovatele místa, prosím, kontaktujte pracovníka Odboru odpadů (petra.choutkova@mzp.cz), nebo zašlete přímo podnět na ředitelství České inspekce životního prostředí. V případě, že se jedná o některé místo zpětného odběru zřízené kolektivním systémem ELTMA, je možné se obrátit přímo na tento kolektivní systém (info@eltma.cz).

Dejte pneumatice druhý život a odevzdejte je na místo zpětného odběru.

Děkujeme, že společně můžeme vytvářet lepší svět.


zpětný odběr pneumatik.
Vytisknout