JUDr. Šárka Mašková

V útvaru: Odbor občansko-správní / Oddělení správního trestání
Funkce:
E-mail: MaskovaS@p13.mepnet.cz
Pracoviště:
Místnost: 3. patro, č. 431
Telefon: 235 011 493
Fax:
Vizitka:

přestupková řízení na úseku veřejného pořádku, občanského soužití, majetku, řízení k předběžné ochraně před zásahy do práv občanů s výjimkou zásahů do práva užívání bytu (§ 5 zák. č. 40/1964); spolupráce s městskou policií při předvádění občanů, kteří se nedostavují k řízení
Vytisknout