JUDr. Kateřina Černá

V útvaru: Odbory a oddělení / Odbor - kancelář tajemníka
Funkce: tajemnice ÚMČ
E-mail: CernaK@p13.mepnet.cz
Pracoviště:
Místnost: 3. patro, č. 417
Telefon: 235 011 235
Fax: 235 514 883
Vizitka:

Tajemnice úřadu městské části odpovídá za koncepci a organizaci úřadu z hlediska pracovněprávních vztahů. Plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá, mění a rozvazuje pracovněprávní poměry zaměstnanců. Koordinuje výkon státní správy v přenesené působnosti u odborů stavebního, státní sociální podpory, občansko-správního, živnostenského a hospodářské správy. Po věcné stránce dále odpovídá za výkon státní správy u odborů sociální péče a zdravotnictví, životního prostředí, ekonomického, dopravy a majetkového, bytového a investičního. Ve věcech samostatné působnosti provádí činnost na základě rozhodnutí samosprávných orgánů Městské části Praha 13.

Vytisknout