USNESENÍ RADY č. UR 0189/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 29.04.2019

USNESENÍ číslo UR 0189/2019 ze dne 29.04.2019

8. Technická zhodnocení budov - předávací protokoly

Rada městské části

I. souhlasí

s převodem technického zhodnocení nemovitého majetku - budovy

1/ ZŠ Klausova 2450 ve výši 86.590 Kč

2/ FZŠ Mezi Školami 2322 ve výši 42.730 Kč

3/ ZŠ Mládí 135 ve výši 77.523 Kč na MČ Praha 13

II. doporučuje

ZMČschválit převod technického zhodnocení nemovitého majetku - budovy

1/ ZŠ Klausova 2450 ve výši 86.590 Kč

2/ FZŠ Mezi Školami 2322 ve výši 42.730 Kč

3/ ZŠ Mládí 135 ve výši 77.523 Kč na MČ Praha 13

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 35_Usneseni.pdf (95,3 kB)