USNESENÍ RADY č. UR 0484/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 23.10.2017

USNESENÍ číslo UR 0484/2017 ze dne 23.10.2017

32. Jmenování konkursní komise pro vyhlášení konkursního řízení pro výkon činnosti ředitele-ředitelky DDM Stodůlky, Chlupova 1800/6

Rada městské části

I. jmenuje

konkursní komisi k vyhlášení konkursního řízení pro výkon činnosti ředitele-ředitelky DDM Stodůlky, Chlupova 1800/6 ve složení : předseda Mgr. Jan Šafir, členové RNDr. Marcela Plesníková, Mgr. Luboš Čuta, Mgr. Boris Tvarůžek, Mgr. Michaela Gaydošová a Ing. Helena Václavová

II. ukládá

zástupkyni starosty RNDr. Marcele Plesníkové podepsat jmenovací pověření vypracované odborem školství pro uvedené členy konkursní komise a zajistit vyhlášení konkursního řízení pro výkon činnosti ředitele-ředitelky DDM Stodůlky, Chlupova 1800/6 v souladu s příslušnými předpisy

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 15.11.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42564704_110739.pdf (97,8 kB)