USNESENÍ RADY č. UR 0185/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 29.04.2019

USNESENÍ číslo UR 0185/2019 ze dne 29.04.2019

4. Smlouvy o výpůjčce radiostanic a nabíječů od HZS hl. m. Prahy pro JSDH Stodůlky a Třebonice

Rada městské části

I. schvaluje

smlouvy o výpůjčce radiostanic a nabíječů pro JSDH Stodůlky a Třebonice od HZS hl. m. Prahy

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvy o výpůjčce radiostanic a nabíječů

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.05.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 23_Usneseni.pdf (95,8 kB)