USNESENÍ RADY č. UR 0482/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 23.10.2017

USNESENÍ číslo UR 0482/2017 ze dne 23.10.2017

30. Žádosti o poskytnutí internetového připojení optickým kabelem v PLCNB, Seydlerova 2451, P5

Rada městské části

I. souhlasí


a) s internetovým připojením optickým kabelem do pronajatých nebytových prostor MUDr. OlgyZímové, č.m. C322 (ordinace) v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, za předpokladu splnění podmínek stanovených správcem budovy Centra, a.s. v dopise ze dne 4.9.2017


b) s internetovým připojením optickým kabelem do pronajatých nebytových prostor MUDr. DagmarJohnové, č.m. C309 (ordinace) v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, za předpokladu splnění podmínek stanovených správcem budovy Centra, a.s. v dopise ze dne 4.9.2017


c) s internetovým připojením optickým kabelem do pronajatých nebytových prostor MUDr. JaroslavaLeštiny, č.m. C312 (ordinace) v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, za předpokladu splnění podmínek stanovených správcem budovy Centra, a.s. v dopise ze dne 7.9.2017

 

d) s internetovým připojením optickým kabelem wi-fi hotspotu v budově PLCNB, Seydlerova 2451, P5 ,který provozuje spol. MIIA SE, za předpokladu splnění podmínek stanovených správcem budovy Centra, a.s. v dopise ze dne 4.9.2017


e) s umístěním wi-fi hotspotu společností Neuron online s.r.o., na vlastní náklady, na společnou chodbuk apartmánům ve 2. NP v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, za účelem poskytnutí internetového připojení optickým kabelem zájemcům ubytovny, za předpokladu splnění podmínek stanovených správcem budovy Centra a.s. v dopise ze dne 8.9.2017 (cena za poskytnuté služby - 350,- Kč/měsíc, rychlost 100mbps)

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty, vystavit souhlas s internetovým připojením v PLCNB dle tohoto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.11.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena ŠlitrováUsnesení v pdf: usn42600293_085319.pdf (102,5 kB)