USNESENÍ RADY č. UR 0027/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 29.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0027/2018 ze dne 29.01.2018

9. Vyhlášení dotačního programu pro oblast kultury, sportu a využití volného času pro rok 2018

Rada městské části

I. schvaluje

a vyhlašuje programy a podmínky pro udělení dotací v oblasti kultury, sportu a využití volného času pro rok 2018

II. jmenuje

komisi pro rozdělení dotací v oblasi kultury, sportu a využití volného času pro rok 2018 ve složení: předseda: Petr Zeman členové komise: Ing. David Vodrážka, RNDr. Marcela Plesníková, Ing. Pavel Jaroš tajemník komise: Bohdan Pardubický

III. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi zajistit vyhlášení dotací v oblasti kultury, sportu, a využití volného času pro rok 2018 podle schválených podmínek

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 31.01.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 59_usn39307277_112005.pdf (94,9 kB)