USNESENÍ RADY č. UR 0214/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

9. schůze rady MČ z 13.05.2019

USNESENÍ číslo UR 0214/2019 ze dne 13.05.2019

23. Dotace ze státního rozpočtu na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) pro rok 2019

Rada městské části

I. souhlasí

s přijetím dotace ze státního rozpočtu na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) pro rok 2019

II. pověřuje

starostu Ing. Davida Vodrážku podepsat Pověření k úkonům konaným v rámci dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování příspěvku na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) pro rok 2019

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.05.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 179_Usneseni.pdf (94,8 kB)