USNESENÍ RADY č. UR 0020/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 29.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0020/2018 ze dne 29.01.2018

2. Střednědobý výhled rozpočtu školských příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 13

Rada městské části

I. schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu školských příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 13 na rok 2019 a 2020 dle přílohy materiálu č. 2

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 35_Usneseni.pdf (92,3 kB)