USNESENÍ RADY č. UR 0024/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 29.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0024/2018 ze dne 29.01.2018

6. Přijetí finančního příspěvku a uzavření smlouvy o převzetí částí nákladů na výstavbu nových parkovacích míst

Rada městské části

I. doporučuje

ZMČschválit

1/ přijetí finačního příspěvku ve výši Kč 1.405.197,69 od společnosti Lidl Česká republika, v.o.s., z důvodu převzetí části nákladů na výstavbu nových parkovacích míst v lokalitě Velká Ohrada

2/ smlouvu o převzetí části nákladů na výstavbu nových parkovacích míst mezi společností Lidl Česká republika, v.o.s., a městskou částí Praha 13

II. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva MČ Praha 13

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 21.02.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 119_usn43877662_111617.pdf (95,9 kB)