USNESENÍ RADY č. UR 0038/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 29.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0038/2018 ze dne 29.01.2018

20. Žádosti o poskytnutí internetového připojení optickým kabelem v PLCNB, Seydlerova 2451, P5,

Rada městské části

I. souhlasía) s internetovým připojením optickým kabelem do pronajatých nebytových prostor MUDr. MarieRaisiglové, č.m. C224-224a (ordinace) v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, za předpokladu splnění podmínek stanovených správcem budovy Centra, a.s. v dopise ze dne 4.1.2018

b) s internetovým připojením optickým kabelem do pronajatých nebytových prostor Galerie MIROk.s.,č.m. C216-217 (rámařství) v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, za předpokladu splnění podmínek stanovených správcem budovy Centra, a.s. v dopise ze dne 4.1.2018

c) s internetovým připojením optickým kabelem do pronajatých nebytových prostor MUDr. VladimíraPotočka, č.m. D507-508 (ordinace) v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, za předpokladu splnění podmínek stanovených správcem budovy Centra, a.s. v dopise ze dne 15.1.2018

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty, vystavit souhlas s internetovým připojením v PLCNB dle tohoto usnesení RMČ Praha 1

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

28.02.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 191_Usneseni.pdf (99 kB)