USNESENÍ RADY č. UR 0428/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

16. schůze rady MČ z 25.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0428/2017 ze dne 25.09.2017

10. Informace o novele zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Rada městské části

I. bere na vědomí

informaci o novele zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a všechny nové povinnosti z toho vyplývající

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42272771_095645.pdf (93,7 kB)