USNESENÍ RADY č. UR 0415/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 11.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0415/2017 ze dne 11.09.2017

28. Převody movitého majetku základních škol

Rada městské části

I. schvaluje

bezúplatné převody movitého majetku ze FZŠ Brdičkova 1878 na následující školy

1/ ZŠ Janského 2187 v celkové výši Kč 86.872,33

2/ ZŠ Bronzová 2027 v celkové výši Kč 135.247,74

3/ FZŠ prof. O. Chlupa Fingerova 2186 v celkové výši Kč 162.832,08

4/ ZŠ Klausova 2450 v celkové výši Kč 71.153,35

5/ ZŠ Kuncova 1580 v celkové výši Kč 28.999,40

6/ FZŠ Mezi Školami 2322 v celkové výši Kč 71.919,80

7/ ZŠ Mládí 135 v celkové výši Kč 149.601,60

8/ ZŠ Mohylová 1963 v celkové výši Kč 27.498,80

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42086059_103301.pdf (95,9 kB)