USNESENÍ RADY č. UR 0413/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 11.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0413/2017 ze dne 11.09.2017

26. Návrh na poskytnutí přístřeší a prodloužení přístřeší v ubytovacím zařízení MČ P13, Heranova 1547, Praha 5, a rozšíření ubytování v apartmánu č. 3 v PLCNB, Seydlerova 2451, P5

Rada městské části

I. schvaluje


a) poskytnutí přístřeší v ubytovacím zařízení MČ P13, Heranova 1547, Praha 5, ubytovací prostor č. 170,p. XXXXXX XXXXXXXX na dobu 1 roku s možností prodloužení
b) prodloužení přístřeší v ubytovacím zařízení MČ P13, Heranova 1547, Praha 5, ubytovací prostor č. 80,pí XXXXX XXXXXXX (2 osoby) o 1 rok s možností prodloužení
c) poskytnutí ubytování v apartmánu č. 3, v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, XXX XXXX XXXXXXXXX nadobu 1 roku s možností prodloužení

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, informovat SF Ikon a OSP ÚMČ P13 a podepsat novou smlouvu o ubytování nahrazující stávající smlouvu z 28.4.2017 s XXX XXXXXXXXXX dle tohoto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.09.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42071298_103228.pdf (101,1 kB)