USNESENÍ RADY č. UR 0418/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 11.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0418/2017 ze dne 11.09.2017

31. Návrh programu pro 16. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 20.9.2017

Rada městské části

I. předkládá návrh programu pro 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 konané dne 20. 9. 2017

II. doporučuje

ZMČschválit návrh programu pro 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 konané dne 20. 9. 2017 dle přílohy č. 2 materiálu

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41663950_103348.pdf (94,2 kB)