USNESENÍ RADY č. UR 0045/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 29.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0045/2018 ze dne 29.01.2018

27. Zvýšení osobního příplatku řediteli ZŠ, Praha 13, Janského 2189 a řediteli ZŠ, Praha 13, Klausova 2450

Rada městské části

I. souhlasí

se zvýšením osobního příplatku řediteli ZŠ, Praha 13, Janského 2189 Mgr. Janu Havlíčkovi a řediteli ZŠ, Praha 13, Klausova 2450 Mgr. Petru Neuvirtovi na výši uvedenou v důvodové zprávě s účinností od 1. února 2018

II. ukládá

zástupkyni starosty RNDr. Marcele Plesníkové podepsat nové platové výměry vypracované odborem školství a zajistit jejich předání uvedeným ředitelům ZŠ

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.01.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 131_usn43621855_091248.pdf (96,9 kB)