USNESENÍ RADY č. UR 0026/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 29.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0026/2018 ze dne 29.01.2018

8. Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ

Rada městské části

I. souhlasí

1/ se změnou využití finančních prostředků z prodeje BJ ve výši Kč 320.000 z financování spoluúčastí v rámci OP Praha - pól růstu ČR - výzvy č. 20 na financování spoluúčasti v rámci OP Praha - pól růstu ČR č. 21 - PRIMAS Praha 132/ se změnou využití finančních prostředků z prodeje BJ ve výši Kč 678.585 z financování spoluúčastí v rámci OP Praha - pól růstu ČR - výzvy č. 20 na financování spoluúčastí k dalším dotačním výzvám, které budou následovat v roce 2018

II. doporučuje

ZMČ

1/ schválit změnu využití finančních prostředků z prodeje BJ ve výši Kč 320.000 z financování spoluúčastí v rámci OP Praha - pól růstu ČR - výzvy 20 na financování spoluúčasti v rámci OP Praha - pól růstu ČR č. 21 - PRIMAS Praha 132/ schválit změnu využití finančních prostředků z prodeje BJ ve výši Kč 678.585 z financování spoluúčastí v rámci OP Praha - pól růstu ČR - výzvy 20 na financování spoluúčastí k dalším dotačním výzvám, které budou následovat v roce 2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 23_usn43762224_111742.pdf (96,9 kB)