USNESENÍ RADY č. UR 0590/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 18.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0590/2017 ze dne 18.12.2017

24. Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů

Rada městské části

I. bere na vědomí

žádosti mateřských a základních škol a DDM o souhlas zřizovatele k převzetí finančních a věcných darů

II. schvaluje

přijetí finančních a věcných darů a následné zařazení do vlastního majetku jmenovaných zařízení:- MŠ Horákova 2064 finanční dary 7.000 Kč- MŠ Husníkova 2076 finanční dary 5.000 Kč- MŠ Mezi Školami 2323 finanční dar 5.000 Kč- MŠ Janského 2187 finanční dar 5.000 Kč- FMŠ Mohylová 1964 věcný dar 15.000 Kč- MŠ Podpěrova 1880 finanční dar 2.500 Kč- MŠ Trávníčkova 1747 finanční dar 3.000 Kč- MŠ Vlasákova 955 finanční dar 10.000 Kč- ZŠ Kuncova 1580 věcný dar 7.990 Kč- FZŠ Mezi Školami 2223 věcné dary 7.602 Kč- DDM Stodůlky finanční dary 16.000 Kč

III. ukládá

zástupkyni starosty RNDr. Marcele Plesníkové prostřednictvím vedoucího OŠ informovat ředitele škol o usnesení rady

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 29.12.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 275_Usneseni.pdf (97,8 kB)