USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0284/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

16. zasedání zastupitelstva MČ z 20.09.2017

USNESENÍ číslo UZ 0284/2017 ze dne 20.09.2017

9. Zařazení Mateřské školy U STROMU, MŠ Ovčí Hájek 2174 do akce MAP

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

doplnění seznamu škol zařazených do projektu MAP o MŠ U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ing. Michal Drábek v. r.

Luboš Petříček, DiS. v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42124459_134604.pdf (93,8 kB)