USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0265/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

15. zasedání zastupitelstva MČ z 21.06.2017

USNESENÍ číslo UZ 0265/2017 ze dne 21.06.2017

12. Zpráva o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2016

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

1. Zprávu o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2016 včetně příloh

2. Usnesení č. 61 z 5. jednání Sociálního výboru ZMČ Praha 13 ze dne 15.05.2017

3. Usnesení č. UR 0242/2017 ze dne 29.05.2017

II. schvaluje

Zprávu o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2016

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Zbyněk Pastrňák v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41093354_141622.pdf (91,9 kB)