USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0329/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

18. zasedání zastupitelstva MČ z 21.02.2018

USNESENÍ číslo UZ 0329/2018 ze dne 21.02.2018

10. Personální změna ve Výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ Praha 13

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

rezignaci Bc. Miroslava Jíry na funkci tajemníka Výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ Praha 13

II. volí

RNDr. Vladimíra Dragana, CSc., tajemníkem Výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ Praha 13

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Ludmila Tichá v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 95_usn43945687_111250.pdf (92,3 kB)