USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0295/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

17. zasedání zastupitelstva MČ z 06.12.2017

USNESENÍ číslo UZ 0295/2017 ze dne 06.12.2017

3. Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2018

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

předložený materiál Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : RNDr. Marcela Plesníková v. r.

Ing. Pavel Jaroš v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 109_Usneseni.pdf (90,8 kB)