USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0303/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

17. zasedání zastupitelstva MČ z 06.12.2017

USNESENÍ číslo UZ 0303/2017 ze dne 06.12.2017

11. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 13

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

závěrečnou zprávu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 - MAP"

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : RNDr. Marcela Plesníková v. r.

Ing. Pavel Jaroš v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 83_Usneseni.pdf (89,2 kB)