USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0277/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

16. zasedání zastupitelstva MČ z 20.09.2017

USNESENÍ číslo UZ 0277/2017 ze dne 20.09.2017

2. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2017 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. pololetí 2017

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2017 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. pololetí 2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ing. Michal Drábek v. r.

Luboš Petříček, DiS. v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42096559_134308.pdf (89,6 kB)