USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0293/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

17. zasedání zastupitelstva MČ z 06.12.2017

USNESENÍ číslo UZ 0293/2017 ze dne 06.12.2017

1. Veřejné projednání záměru přestavby OC Paprsek

Zastupitelstvo městské části

I. žádá

Radu městské části Praha 13,

• aby vyzvala (požádala) investora k uspořádání veřejného projednání k záměru přestavby OC Paprsek s cílem představit svůj záměr i podepsané Memorandum o spolupráci s MČ, a to v termínu do 31.3.2018

• zohlednit připomínky veřejnosti při dalších jednáních s investorem a zapracovat je formou přílohy ke schválenému memorandu o spolupráci

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : RNDr. Marcela Plesníková v. r.

Ing. Pavel Jaroš v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 289_Usneseni.pdf (91,9 kB)