USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0290/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

16. zasedání zastupitelstva MČ z 20.09.2017

USNESENÍ číslo UZ 0290/2017 ze dne 20.09.2017

15. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

zápis z jednání komise škodní a pro likvidaci majetku ze dne 29.06.2017 a usnesení číslo UR 0344/2017

ze dne 24.07.2017

II. schvaluje

1) odpis předmětů OHS v celkové výši 955.777,75 Kč z účetní evidence ÚMČ Praha 132) vyřazení movitého majetku škol a školských zařízení:1/ FZŠ Brdičkova 1878 Kč 570.083,152/ ZŠ Janského 2189 Kč 418.584,093/ ZŠ Klausova 2450 Kč 87 600,164/ ZŠ Kuncova 1580 Kč 445.740,025/ FZŠ Mezi Školami 2322 Kč 89.231,--6/ FZŠ Mezi školami 2322 Kč 876.311,617/ ZŠ Mládí 135 Kč 59.404,808/ ZŠ Mládí 135 Kč 62.113,--9/ ZŠ Mohylová 1963 Kč 36.236,4010/ ZŠ Mohylová 1963 Kč 96.643,6911/ ZŠ Trávníčkova 1744 Kč 980.763,70

12/MŠ Běhounkova 2300 Kč 419.430,80

13/MŠ Hostinského 1534 Kč 42.319,80

14/ MŠ Janského 2187 Kč 231 808,50

15/MŠ Klausova 2449 Kč 111.032,10

16/MŠ Mezi Školami 2482 Kč 89.589,--

17/FMŠ Mohylová 1964 Kč 240.951,50

18/MŠ Ovčí Hájek 2177 Kč 147.803,--

19/MŠ Podpěrova 1880 Kč 13.384,50

20/MŠ Vlasákova 955 Kč 32.818,75

21/DDM Chlupova 1800 Kč 166.800,--

22/DDM Chlupova 1800 Kč 76.222,44

23/Ubytovna Bronzová Kč 59.769,60

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi zajistit ve spolupráci s OHS, OŠ a EKO:1) odpis předmětů OHS v celkové výši 955.777,75 Kč z účetní evidence ÚMČ Praha 132) vyřazení movitého majetku škol a školských zařízení:1/ FZŠ Brdičkova 1878 Kč 570.083,15 2/ ZŠ Janského 2189 Kč 418.584,093/ ZŠ Klausova 2450 Kč 87 600,164/ ZŠ Kuncova 1580 Kč 445.740,025/ FZŠ Mezi Školami 2322 Kč 89.231,--6/ FZŠ Mezi školami 2322 Kč 876.311,617/ ZŠ Mládí 135 Kč 59.404,808/ ZŠ Mládí 135 Kč 62.113,--9/ ZŠ Mohylová 1963 Kč 36.236,4010/ ZŠ Mohylová 1963 Kč 96.643,6911/ ZŠ Trávníčkova 1744 Kč 980.763,70

12/MŠ Běhounkova 2300 Kč 419.430,80

13/MŠ Hostinského 1534 Kč 42.319,80

14/ MŠ Janského 2187 Kč 231 808,50

15/MŠ Klausova 2449 Kč 111.032,10

16/MŠ Mezi Školami 2482 Kč 89.589,--

17/FMŠ Mohylová 1964 Kč 240.951,50

18/MŠ Ovčí Hájek 2177 Kč 147.803,--

19/MŠ Podpěrova 1880 Kč 13.384,50

20/MŠ Vlasákova 955 Kč 32.818,75

21/DDM Chlupova 1800 Kč 166.800,--

22/DDM Chlupova 1800 Kč 76.222,44

23/Ubytovna Bronzová Kč 59.769,60

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 10.10.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ing. Michal Drábek v. r.

Luboš Petříček, DiS. v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41893966_134857.pdf (96,3 kB)