USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0283/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

16. zasedání zastupitelstva MČ z 20.09.2017

USNESENÍ číslo UZ 0283/2017 ze dne 20.09.2017

8. Akční plán zlepšování MA 21 pro rok 2018

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

akční plán zlepšování a přehled plánovaných aktivit v rámci MA21 pro rok 2018

II. schvaluje

akční plán zlepšování a přehled plánovaných aktivit v rámci MA21 pro rok 2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ing. Michal Drábek v. r.

Luboš Petříček, DiS. v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42043316_134543.pdf (90,4 kB)